Разові спеціалізовані вчені ради > Ковальової-Гончарюк Лілії Олексіївни

Спеціалізована вчена рада ДФ 05.053.018 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації
Ковальової-Гончарюк Лілії Олексіївни

Створена відповідно до наказу МОН України № 765 від 02.07.2021 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ковальової-Гончарюк Лілії Олексіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Професійна освіта».

Назва дисертаційної роботи: «Формування інструментально-виконавської майстерності майбутніх учителів музичного  мистецтва у процесі професійної підготовки».


Анотація Ковальової-Гончарюк Л.О. «Формування інструментально-виконавської майстерності майбутніх учителів музичного  мистецтва у процесі професійної підготовки». Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація Ковальової-Гончарюк Л.О. «Формування інструментально-виконавської майстерності майбутніх учителів музичного  мистецтва у процесі професійної підготовки».

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Ковальової-Гончарюк Л.О. «Формування інструментально-виконавської майстерності майбутніх учителів музичного  мистецтва у процесі професійної підготовки».

Відгук офіційного опонента, д.п.н., проф., Щолокової О.П.

Відгук офіційного опонента, д.п.н., проф., Палаженка О.П.

Відеозапис

Аудіофайл


Голова ради:

1. Акімова Ольга Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Опоненти:

2. Щолокова Ольга Пилипівна, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри фортепіанного виконавства та художньої культури Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

3. Палаженко Олег Петрович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри духовних та ударних інструментів Рівненського державного гуманітарного університету.

Рецензенти:

4. Мозгальова Наталія Георгіївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

5. Барановська Ірина Георгіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мистецьких дисциплін Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського


Контакти:

E-mail: anna.polishchuk@vspu.edu.ua

Мобільний: 38(098)530-32-97


Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Наказ про видачу диплома доктора філософії


Дисертацію прийнято до розгляду: 06.07.2021 р.

Дата захисту: 31.08.2021 р. о 14.00 год.

Захист відбудеться за адресою: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вчена рада університету, корпус 2.