Разові спеціалізовані вчені ради > Кіржи Надії Василівни

Спеціалізована вчена рада ДФ 05.053.011 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації
Кіржи Надії Василівни

Створена відповідно до наказу МОН України № 237 від 19.02.2021 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кіржи Надії Василівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Професійна освіта».

Назва дисертаційної роботи: «Формування комунікативної компетентності майбутніх медичних сестер з використанням інформаційно-комунікативних технологій».


Анотація Кіржа Н.В. «Формування комунікативної компетентності майбутніх медичних сестер з використанням інформаційно-комунікативних технологій». Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація Кіржа Н.В. «Формування комунікативної компетентності майбутніх медичних сестер з використанням інформаційно-комунікативних технологій».

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Кіржа Н.В. «Формування комунікативної компетентності майбутніх медичних сестер з використанням інформаційно-комунікативних технологій».

Відгук офіційного опонента, д.п.н., проф., Біда О.А.

Відгук офіційного опонента, д.п.н., проф., Мельничук І.А.


Голова ради:

1. Гуревич Роман Семенович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, професор кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Опоненти:

2. Біда Олена Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ.

3. Мельничук Ірина Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.

Рецензенти:

4. Акімова Ольга Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

5. Фрицюк Валентина Анатоліївна, доктора педагогічних наук, професора кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.


Контакти:

E-mail: anna.polishchuk@vspu.edu.ua

Мобільний: 38(098)530-32-97


Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Витяг рішення вченої ради про видачу дипломів доктора філософії третього освітньо-наукового рівня


Дисертацію прийнято до розгляду: 20.10.2020 р.

Дата захисту: 07.04.2021 р. о 14.00 год.

Захист відбудеться за адресою: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вчена рада університету, корпус 1.