Разові спеціалізовані вчені ради > Сапогов Микита Володимирович

Спеціалізована вчена рада ДФ 05.053.010 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації
Сапогова Микити Володимировича

Створена відповідно до наказу МОН України № 72 від 20.01.2021 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Сапогова Микити Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Професійна освіта».

Назва дисертаційної роботи: «Формування професійно-педагогічної компетентності магістрантів з освітніх наук засобами Smart-технологій».


Анотація Сапогова М.В. «Формування професійно-педагогічної компетентності магістрантів з освітніх наук засобами Smart-технологій». Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація Сапогова М.В. «Формування професійно-педагогічної компетентності магістрантів з освітніх наук засобами Smart-технологій».

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Сапогова М.В. «Формування професійно-педагогічної компетентності магістрантів з освітніх наук засобами Smart-технологій».

Відгук офіційного опонента, д.п.н., проф. Сисоєвої С.О.

Відгук офіційного опонента, д.п.н., доц. Осадчої К.П.


Голова ради:

1. Гуревич Роман Семенович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, професор кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Опоненти:

2. Сисоєва Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України, академік-секретар відділення загальної педагогіки та філософії освіти; спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

3. Осадча Катерина Петрівна, доктор педагогічних наук, доцент кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету; спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Рецензенти:

4. Шевченко Людмила Станіславівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри інноваційних та інформаційних технологій освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

5. Кобися Володимир Михайлович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.


Контакти:

E-mail: anna.polishchuk@vspu.edu.ua

Мобільний: 38(098)530-32-97


Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Наказ про видачу диплома доктора філософії


Дисертацію прийнято до розгляду: 21.01.2021 р.

Дата захисту: 04.03.2021 р.

Захист відбудеться за адресою: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Спеціалізована вчена рада, корпус 2.