Природничо-географічний факультет

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

   вул. Острозького 32, м. Вінниця

   (0432) 27-64-66

   Facebook

   Instagram

Історична довідка

Свою історію природничо-географічний факультет започаткував у 1974 році створенням кафедри природничих наук, яку очолив доцент В.Г. Тертишний і першим прийомом студентів на спеціальність " Географія і біологія ". Першими викладачами факультету стали кандидати наук, доценти П.М. Лєбєдєв, В.С Поліщук, П.М. Сливка, А.П. Данилюк та ст. викл. В.М. Філіпов. У 1976 році було відкрито природничо-географічний факультет. Деканами були кандидат історичних наук доц. С.Д. Плахотнюк (1976-1980рр.), доц. С.М. Вдовиченко (1980-1983 рр.), доц. П.М. Сливка (1983-1994 рр.), доцент Б.Д. Панасенко (1994-2004р.). З 2004 року деканом працює випускник факультету кандидат географічних наук, доцент Л.І. Стефанков.

Структура факультету

На факультеті функціонує 16 лабораторій, в т.ч. біохімії, генетики, фізіології рослин, анатомії людини, гістології, неорганічної хімії, метеорології і кліматології, зоології, ботаніки, фізколоїдної і органічної хімії; 22 навчальних кабінети, комп`ютерний клас, дві студентські наукові лабораторії, кабінети методики викладання географії, біології, хімії. Обладнано біологічний стаціонар для спостережень та дослідів, метеомайданчик, створено геологічний і зоологічний музеї, оранжерею, живий куточок. Придбано необхідне обладнання для проведення всіх видів навчально-польової практики.

Навчально-виховний процес забезпечують три кафедри:


У їх штаті 45 викладачів, в т.ч. 6 — докторів наук, з них 4 професори, 41 кандидати наук, доценти.

Професорсько-викладацький склад докладає зусиль, щоб дати студентам ґрунтовні знання з обраного фаху, навчити застосовувати їх на практиці, проводити досліди та спостереження, уміти робити науково обґрунтовані висновки і творчо працювати, самостійно здобувати знання.

Основними напрямками роботи кафедр факультету є:

Навчання на факультеті університету донедавна здійснювалося за п'ятирічною класичною формою, на денному і заочному відділеннях. З 2010 року відбулося продовження терміну навчання (на 1 рік) за рахунок збільшення тривалості навчання в магістратурі. Пізніше, й до тепер, підготовка ступеня вищої освіти (СВО) рівня бакалавр - упродовж чотирьох років (на денному і заочному відділеннях) з можливістю продовження терміну навчання (на 1,5 року) за СВО рівня магістр.