Природничо-географічний факультет

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

   вул. Острозького 32, м. Вінниця

   (0432) 27-64-66

   Facebook

   Instagram

Навчально-методична комісія

Склад навчально-методичної комісії природничо-географічного факультету:

Голова комісії:

Левчук Н.В. - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології

Заступник голови комісії:

Худоярова О.С. - кандидат технічних наук, доцент кафедри хімії та методики навчання хімії, заступник декана з навчальної роботи

Секретар комісії:

Нікітченко Л.О. - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології

Члени комісії:

Денисик Г.І. – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії

Матвійчук О.А.– кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри біології

Сакалова Г.В. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри хімії та методики навчання хімії.