Природничо-географічний факультет

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

   вул. Острозького 32, м. Вінниця

   (0432) 27-64-66

   Facebook

   Instagram

Ступінь вищої освіти бакалавр

На основі повної загальної середньої освіти
Спеціальність
Освітня програма
Кваліфікація
014.05 Середня освіта
(Біологія та здоров’я людини)
Середня освіта. Біологія та здоров’я людини, хімія.
Бакалавр середньої освіти. Вчитель біології, основ здоров’я людини, викладач закладу фахової передвищої освіти, вчитель хімії.
014.05 Середня освіта
(Біологія та здоров’я людини)
Середня освіта. Біологія та здоров’я людини. Психологія.
Бакалавр середньої освіти. Вчитель біології, основ здоров’я людини, викладач закладу фахової передвищої освіти. Практичний психолог закладу освіти.
014.06 Середня освіта
(Хімія)
Середня освіта. Хімія, біологія та здоров’я людини.
Бакалавр середньої освіти. Вчитель хімії, викладач закладу фахової передвищої освіти, вчитель біології та основ здоров’я людини.
014.07 Середня освіта
(Географія)
Середня освіта. Географія. Краєзнавчо-туристична робота.
Бакалавр середньої освіти. Вчитель географії, викладач закладу фахової передвищої освіти, організатор краєзнавчо-туристичної роботи.
014.15 Середня освіта
(Природничі науки)
Середня освіта. Природничі науки.
Бакалавр середньої освіти. Вчитель природничих наук, фізики, хімії, біології, викладач закладу фахової передвищої освіти, інтегрованих навчальних курсів природничої галузі.
091 Біологія та біохімія
Біологія.
Бакалавр біології. Асистент біолога.
102 Хімія
Хімія. Прикладна хімія.
Бакалавр хімії. Лаборант (хімічні дослідження). Вчитель хімії.
242 Туризм і рекреація
Туризм і рекреація. Міжкультурна комунікація та переклад.
Бакалавр з туризму і рекреації. Гід-перекладач.


На основі ОКР молодшого спеціаліста
Спеціальність
Освітня програма
Кваліфікація
014.05 Середня освіта
(Біологія та здоров’я людини)
Середня освіта. Біологія та здоров’я людини, хімія.
Бакалавр середньої освіти. Вчитель біології, основ здоров’я людини, викладач закладу фахової передвищої освіти, вчитель хімії.
014.05 Середня освіта
(Хімія)
Середня освіта. Хімія, біологія та здоров’я людини.
Бакалавр середньої освіти. Вчитель хімії, викладач закладу фахової передвищої освіти, вчитель біології та основ здоров’я людини.
242 Туризм і рекреація
Туризм і рекреація. Міжкультурна комунікація та переклад.
Бакалавр з туризму і рекреації. Гід-перекладач.


Ступінь вищої освіти магістр
На основі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
Освітня програма
Кваліфікація
014.05 Середня освіта
(Біологія та здоров’я людини)
Середня освіта. Біологія та здоров’я людини, хімія.
Магістр середньої освіти. Вчитель біології, основ здоров’я людини, викладач закладу фахової передвищої, вищої освіти, вчитель хімії.
014.05 Середня освіта
(Хімія)
Середня освіта. Хімія, біологія та здоров’я людини.
Магістр середньої освіти. Вчитель хімії, викладач закладу фахової передвищої, вищої освіти, вчитель біології та основ здоров’я людини.
014.05 Середня освіта
(Географія)
Середня освіта. Географія. Краєзнавчо-туристична робота.
Магістр середньої освіти. Вчитель географії, викладач закладу фахової передвищої, вищої освіти, організатор краєзнавчо-туристичної роботи.
091 Біологія та біохімія
Біологія. Фізіологія і біохімія рослин.
Магістр біології. Біолог. Фахівець з фізіології і біохімії рослин.
102 Хімія
Хімія. Прикладна хімія.
Магістр хімії. Хімік. Фахівець з хімічного контролю об’єктів довкілля, харчових продуктів та лікарських препаратів.
103 Науки про Землю
Науки про Землю. Конструктивна географія.
Магістр наук про Землю. Географ. Фахівець з геосистемного моніторингу навколишнього середовища.


Ступінь вищої освіти доктор філософії
Спеціальність
Освітня програма
Кваліфікація
014.06 Середня освіта
(Хімія)
Теорія та методика навчання хімії.
Доктор філософії в галузі освіти (теорія та методика навчання хімії).
091 Біологія та біохімія
Фізіологія рослин.
Доктор філософії в галузі біології.
103 Науки про Землю
Науки про Землю.
Доктор філософії в галузі наук про Землю.