Природничо-географічний факультет

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

   вул. Острозького 32, м. Вінниця

   (0432) 27-64-66

   Facebook

   Instagram

Конкурс з туризму
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

Інформаційне повідомлення
про проведення обласного конкурсу наукових робіт з туризму
для учнів закладів загальної середньої, професійно-технічної та фахової передвищої освіти


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас та ваших учнів узяти участь в обласному конкурсі наукових робіт з туризму для учнів 9-11 класів закладів загальної середньої освіти та студентів І-ІІ курсів закладів професійно-технічної і фахової передвищої освіти, що відбудеться 22 березня 2024 року у Вінницькому державному педагогічному університету імені Михайла Коцюбинського.

На конкурс подаються самостійно підготовлені учнівські наукові роботи (не більше 2 авторів), які мають пошуковий характер за відповідними напрямами.


Тематичні напрями конкурсу:

1.Туризм у світі.

2.Туризм в Україні.

3.Краєзнавчі дослідження.

4.Інновації в туризмі.

5.Екскурсознавство.


Роботи для участі у конкурсі необхідно подати до 08. 03. 2024 року.

Конкурс проводиться у два тури:

І тур: відбірковий (заочний) з 11. 03. - 15. 03. 2024 року.

ІІ тур: фінальний (очний або дистанційний) - 22. 03. 2024 року.

Протягом першого туру конкурсу галузева конкурсна комісія розглядає подані наукові роботи та здійснює їх рецензування.

Фінальний тур проводиться у вигляді публічного захисту учнівських наукових робіт.

Кращі учнівські наукові роботи буде відзначено подарунками та сертифікатами. Наукові керівники переможців і призерів конкурсу нагороджуються подяками.


Вимоги до оформлення конкурсної роботи:

1. Загальний обсяг конкурсної роботи ? до 20 сторінок без урахування додатків.

2. Наукова робота повинна містити титульну сторінку, на якій зазначаються лише шифр та назва роботи, зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та, у разі потреби, додатки.

3. Текст наукової роботи друкується українською мовою на аркуші формату А4, шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,5, кегль ? 14, поля: ліве ? 30 мм, праве ? 10 мм, верхнє і нижнє ? по 20 мм.

4. Наукова робота виконуються з дотриманням принципів академічної доброчесності, зокрема, у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими авторами, обов’язково необхідно у тексті роботи зробити посилання на відповідні джерела інформації.

5. Ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути розміщені на аркуші формату А4 і подані в додатках.


Для участі у конкурсі необхідно до 08 березня 2024 року подати електронну заявку на участь та надіслати конкурсну роботу (у форматі pdf) за посиланням.


Адреса організаційного комітету:

Природничо-географічний факультет, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вулиця Острозького, 32, Вінниця, Вінницька область, 21001

Сайт природничо-географічного факультету: vspu.edu.ua/faculty/geogr/geogr.php

Електронна адреса - pgfvstup@gmail.com

Facebook - www.facebook.com/groups/560869152461805/?ref

Instagram - @faculty_of_naturalvspu


Телефони для довідок:

093 126 19 10 – Атаман Людмила Василівна, кандидат географічних наук, старший викладач кафедри географії, заступник декана природничо-географічного факультету з профорієнтаційної роботи.

   РЕЗУЛЬТАТИ