Міжнародне стажування
Історичний факультет

29.06.2023 р.

1. В‘юн Ольга студентка 2 курсу ОПП Середня освіта. Історія. Правознавство Історичного факультету долучилась до Міжнародної літньої школи з історії “Difficult neighborhood: Poles and Ukrainians in the 20th century" (21-27 травня 2023 р.), яку організував Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (26 чоловік).

В рамках літньої школи були передбачені лекційні заняття із найкращими викладачами університету імені Адама Міцкевича. Відбулася зустріч з Магдаленою Лахович на тему «Між національною меншиною та військовим мігрантом. Українці в Польщі у світлі сучасних правових актів Польщі». Прослухано лекції: професора Станіслава Янковяка «Трансформації в Польщі: прорахунки і здобутки»; Марека Міколайчика на тему «Етапи європейської інтеграції» та «Шлях Польщі до Європейського союзу»; професора Марека Фіґури «Висвітлення польсько-українських відносин в познаньській пресі» та «Польсько-українські відносини після 1991 року»; професора Аґнєшки Савіча «Гібридна війна - новий тип війни» та «Російська дезінформація та її вплив на польсько-українські відносини»

26 травня учасниці школи відвідали Познань, ознайомилися знайомство з містом та факультетом історії Університету імені Адама Міцкевича в Познані. (Додаток фото В’юн)

2. Свистак Наталія студентка 2 курсу ОПП Середня освіта. Історія. Правознавство Історичного факультету студентка СВО бакалавр історичного факультету пройшла навчання у 12 Літній школі по спеціальності «Історія. Археологія» з теми: «Міждисциплінарні методи в археології» у Познанському університеті імені А.Міцкевича (Польща). (28 травня – 3 червня 2023 р.). Навчання складалося з двох блоків (теоретичної та практичної частини). Під час теоретичної частини прослухано лекції про використання міждисциплінарних методів та як правильно користуватися тими чи іншими засобами. Під час практики працювали із мікроскопами (як отримати хороше зображення, щоб краще розглянути знайдений артефакт), магнометром, радаром та тахеометром. Навчання проводилося на території університету ім. А. Міцкевича у кампусі Мораско. (Додаток, Фото Свистак)

3. Доц. Косаківський В.А. з 16.06. по 26.06. 2023 р. (56 годин) пройшов стажування на факультеті археології Університету ім. Адама Міцкевича (м. Познань, Польща) в рамках реалізації проєкту "Kontynuacja i zmiana. Spolecznosci kurhanowe z III i II tys. przed Chr. w dorzeczu gornego Dniestru w swietle badan multidyscyplinarnych». Робота була пов’язана із дослідженням археологічної кераміки методами мікроскопії. За час стажування опрацьовано колекцію кераміки з відбитками тканин з розкопок у 2021 р. трипільського поселення Кісниця (Городківська ТГ на Вінничині). Робота велася спільно з Рудем В. С., кандидатом історичних наук, науковим співробітником Інституту археології НАН України, керівником Східно-Подільської археологічної експедиції. Матеріали готуються до публікації. (Додаток, Фото Косаківський)

4. На даний час в м. Познань проходить стажування ст.викл. Мазур І.В. (23.10.2023-27.10.2023 рр.)

Викладачі

1. Кузьмінець Н.П. пройшла міжнародне стажування з 19 грудня 2022 – 29 січня 2023рр. в м.Рига з теми: «Кращі практики викладання суспільних наук, інноваційні та традиційні підходи».

2. Мельничук Т.А. взяла участь у міжнародному проєкті «Krakow wspolnie - integracia» , організованого Музеєм Армії Крайової (Museum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa «Nila»), спільно із фондом ЮНІСЕФ .М. Краків. Республіка Польща. 31. 01 – 17. 02. Упродовж двох тижнів працювала із групами польських та українських школярів. Інтеграційні заняття були надзвичайно цікавими. Методи та форми роботи працівників музею вивчались упродовж роботи в проєкті. Після закінчення проєкту, на запрошення директора музею пройшла тижневий курс навчання на екскурсовода музеєм, здала кваліфікаційний іспит та отримала посвідчення та ідентифікатор екскурсовода музеєм у м.Краків . Certyfikat NR 22/2023/P Identyfikator NR 22/2023 Таким чином керівництво музею хоче мати на випадок реалізації подальших проєктів кваліфікованого україномовного екскурсовода. (Wspolpraca z Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie (odpowiedzialna za prace z mlodzieza z Ukrainy podczas realizowanych przez Muzeum we wspolpracy z UNICEF projektow edukacyjnych).

3. Мельничук Т.А. пройшла довгострокове наукове стажування за індивідуальною програмою. (300 годин) 15. 02. 2023 – 30.04. 2023 рр. у Краківській Академії імені імені Анджея Фрича Моджевського. Факультет Психології, Педагогіки і Гуманітарних наук. Інституту Педагогіки. (Республіка Польща) Угода про проходження стажування від 15 .02. 2023. Сертифікат (Oswiadczenie) про проходження стажування від 09.05. 2023 р.

4. 15-17 вересня 2023 р. проф. Коляструк О.А. взяла участь у Міжнародному конгресі істориків «Переосмислення України та Європи: нові виклики для істориків» (International Congress Rethinking Ukraine аnd Europe: New Challenges for Historian) у Вільнюсі (Литва). Конгрес відбувся за підтримки Науково-дослідної ради Литви, Уряду Литви, Німецького історичного інституту у Варшаві, Центру історичних досліджень Польської академії наук в Берліні, Департаменту національних меншин при уряді Литовської Республіки та Офісу головного архіваріуса Литви. У конгресі взяли участь понад 200 науковців світу (переважно з Європи), зокрема і делегація з України (35 осіб). На секції «Радянські репресії: причини, масштаби, наслідки» вона виступила з доповіддю «Генераційно-антропологічний вимір повсякдення в радянському тоталітаризмі і репресивних практиках». Взяла участь у панельних і фінальних дискусіях.

5. З 29 вересня по 1 жовтня 2013 р. проф. Коляструк О.А. взяла участь у V Конгресі громадської архівістики (Kongress Arhiwow Spo?ecznych) на тему «Історія на різні голоси» (Historia na g?osy) у м. Любліні (Польща) в Університеті Марії Кюрі-Склодовської. Ініціатором організації Конгресу виступив Центр громадської архівістики. Проф. Коляструк О.А. була запрошена як закордонний член центру усної історії «Добра воля» (Fundacja Dobra Wola) (Краків /Польща) (Krakow / Poland), з яким співпрацює з 2019 р. Виступила з повідомленням про усноісторичні дослідження у Вінниці, взяла участь у дискусіях, майстер-класах, обговореннях.

6. Викладачі кафедри культури, методики навчання історії та спеціальних історичних дисциплін Анатолій Войнаровський, Валентина Гребеньова, Наталка Жмуд, Тетяна Кароєва, Віктор Косаківський, В’ячеслав Літинський взяли участь у Міжнародному проєкті «Шлях має тривати», що реалізовується департаментом маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради за підтримки Ради Європи й Європейського Союзу. Викладачі кафедри брали участь у польових експедиціях та стали авторами гастрономічного каталогу Культурної спадщини в рамках проєкту.