Засідання Вченої ради

28.04.2023 р.

У Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського відбулося засідання Вченої ради.

Серед основних питань Вченою радою обговорено стан викладання навчальних дисциплін (обов’язкових, вибіркових) для здобувачів вищої освіти англійською мовою. Входження України до європейського простору, активні євроінтеграційні процеси зумовлюють необхідність формування в здобувачів вищої освіти загальних і спеціальних компетентностей спрямованих на вільне володіння мовами Європейського Союзу та оперування професійною термінологією. При підготовці конкурентоздатного і затребуваного на ринку праці фахівця важливо системно і комплексно формувати в студентів навички спілкування мовами ЄС.

Про активний досвід викладання дисциплін англійською мовою проінформували старший викладач кафедри психології та соціальної роботи, доктор філософії Вадим Подорожний, доцент кафедри географії, кандидат географічних наук Вікторія Канська, завідувач кафедри фундаментальних і приватно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук Тетяна Кронівець.

Одним із ключових питань порядку денного було затвердження Правил прийому до Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського у 2023 році, які презентував заступник відповідального секретаря Приймальної комісії Віктор Рогач.

Вчена рада прийняла рішення про визначення кандидатур для присвоєння вчених звань професора та доцентів (ознайомила присутніх з досягненнями викладачів вчений секретар ради, кандидат педагогічних наук, професор Ірина Лапшина).

Члени Вченої ради заслухали звіт про профорієнтаційну роботу колективу факультету фізичного виховання і спорту щодо забезпечення якісного набору вступників у 2023 році (проінформували завідувачі кафедр: кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Тетяна Вознюк; кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Наталя Щепотіна; кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Анатолій Корольчук; кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Олександра Брезденюк).

Відповідно до порядку денного Вчена рада розглянула питання:

• про видачу дипломів доктора філософії відповідно до рішення разових спеціалізованих рад Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського,

• про затвердження тем дисертаційних досліджень,

• про рекомендацію до друку наукових і навчально-методичних праць викладачів Педуніверситету,

• про внесення змін до складу редакційних колегій наукових видань.