ІНФОРМУЄ ЦЕНТР ВНУТРІШНЬОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

11.06.2020 р.

Центр внутрішнього забезпечення якості освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського в умовах карантину провів анонімне онлайн-опитування науково-педагогічних працівників, які забезпечують підготовку науково-педагогічних кадрів в аспірантурі, що уможливило з’ясування якості навчання й викладання за PhD-програмою. Запроваджена віднедавна в Україні міжнародна освітньо-наукова PhD-програма передбачає здобуття на основі третього рівня вищої освіти першого наукового ступеня – доктора філософії (до 2016 року – кандидат наук). Дистанційна форма моніторингу стала можливою завдяки сучасним інформаційним технологіям, високій професійній дисципліні й відповідальності викладачів університету.

У добровільному опитуванні взяли участь 58 викладачів, зокрема: 1 академік, 24 професори, 30 доцентів, 3 старших викладачів. Онлайн-опитувальник складався з восьми рубрик, які містили понад сто варіантів відповідей. Запитання стосувалися ефективності видів науково-педагогічної діяльності, вибору форм і методів викладання, критичного самоаналізу, умов праці, дотримання академічної доброчесності, можливостей удосконалення педагогічної майстерності та професійного зростання, взаємодії здобувачів вищої освіти і викладачів в освітньому процесі. Висловлені викладачами пропозиції щодо підвищення якості навчання й викладання в нашому університеті є досить важливими для окреслення подальшого напряму розвитку освітнього процесу за PhD-програмою.

Паралельно працівники Центру внутрішнього забезпечення якості освіти провели онлайн-опитування 95 здобувачів вищої освіти за PhD-програмою щодо оцінювання якості освітнього процесу. Широкий діапазон запитань торкався перспектив формування фахових компетентностей, удосконалення навчальних програм, розвитку індивідуальних освітньо-наукових траєкторій аспірантів, можливостей забезпечення кваліфікованого наукового керівництва, логіки викладання дисциплін PhD-програми, джерел мотивації самостійної наукової роботи, оцінок педагогічної діяльності викладачів Педуніверситету. Онлайн-опитувальник уміщував також запитання, які стосувалися безпеки освітнього середовища та культури якості освіти у ВДПУ імені Михайла Коцюбинського (довіри, прозорості, партнерства, об’єктивності, академічної чесності, академічної свободи та мобільності, комунікації та запобігання корупції). Анкетування дало змогу здобувачам вищої освіти не лише відповісти на пропоновані запитання, а й надати пропозиції щодо підвищення якості навчання й викладання в аспірантурі ВДПУ імені Михайла Коцюбинського.

За результатами двобічного анкетування учасників освітнього процесу складено ґрунтовні звіти, які доповнено скриншотами відповідей викладачів та аспірантів. Електронні копії цих звітів подано до ректорату, відділу аспірантури і докторантури, органів студентського самоврядування нашого університету.

Проведене й ретельно проаналізоване онлайн-опитування дає підстави для висновку про те, що Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського – це заклад вищої освіти, завжди відповідальний за якість наданих здобувачам освітніх послуг, зокрема й у підготовці науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації, а пропонована форма анкетування є ефективним інструментом для відстеження тенденцій розвитку траєкторії освітнього процесу.

Юрій Степанчук – керівник Центру внутрішнього

забезпечення якості освіти

Переглядів: 1