головна
науково-дослідна робота
підготовка кадрів
видавнича діяльність
наукові заходи
студентська наука
наукове товариство
співробітництво з ВНЗ
співробітництво з містом
міжнародне співробітництво
науково-методична рада
наукові школи
наукові видання
спеціалізована вчена рада Д 05.053.01
головна ВДПУ

Співробітництво з місцевими органами виконавчої влади

Університет тісно співпрацює з місцевими органами виконавчої влади з питань наукової діяльності. Викладачі організовують лекторії, проводять практичні заняття в Центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, готують відповідний навчально-методичний матеріал. Їх постійно залучають до читання для широких верств населення лекцій науково-просвітницького характеру, на яких розглядаються актуальні проблеми сучасної науки та висвітлюються останні досягнення у створенні передових технологій, у тому числі – педагогічних. Науковці природничо-географічного факультету проводять польові дослідження заповідних об’єктів Вінницької області, розробляють проекти природних ландшафтних парків та обґрунтування нових заповідних об’єктів.

Спільно з Вінницькою обласною державною адміністрацією в 2015 році інститутом іноземних мов проведено Всеукраїнську науково-теоретичну конференцію «Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі»; інститутом історії, етнологій і права – ХХVІ Всеукраїнську історико-краєзнавчу конференцію; Всеукраїнську наукову конференцію «Народи світу і Велика війна 1914-1918 рр.»; V Регіональну науково-методичну конференцію «Виховання молоді на принципах християнської моралі» та Всеукраїнський науково-теоретичний семінар «Історія радянської повсякденності: на перехресті джерел»; природничо-географічним факультетом – Всеукраїнську Інтернет-конференцію «Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика»; інститутом педагогіки, психології й мистецтв – Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя»; інститутом математики, фізики і технологічної освіти – підсумкову конференцію ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з «Математичних наук»; інститутом філології й журналістики – Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Лінгвістичне портретування сучасного соціуму» та ІV Міжрегіональну наукову студентську конференцію «Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи»; інститутом магістратури, аспірантури, докторантури – IІI Всеукраїнську конференцію молодих учених і студентів «Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень».

Спільно з Вінницьким обласним управлінням Комітету з фізичного виховання та спорту в 2015 році проведено VIІI Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію «Фізична культура, спорт та фізична реабілітація в сучасному суспільстві» та науково-методичний семінар «Теоретико-методичні основи підготовки юних футболістів».

В рамках реалізації обласної «Програми розвитку інформаційних, телекомунікаційних та інноваційних технологій в закладах освіти Вінницької області» викладачами кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті був отриманий грант у розмірі 15000 грн. на виконання проекту «Підготовка майбутніх учителів до використання Інтернет-технологій у професійній діяльності (на прикладі хмарних технологій навчання)» (науковий керівник проекту – проф. Гуревич Р.С.).

Активно співробітничаємо з місцевими органами виконавчої влади, виконуючи актуальні з наукової і важливі із соціальної точки зору науково-дослідні роботи. Так, упродовж десяти років науковці інституту історії, етнології і права виконують науково-дослідну роботу із написання «Зводу пам’яток історії та культури Вінницької області» (науковий керівник - доц. Зінько Ю.А.). Обсяг фінансування у 2015 році склав 50000 грн.

У 2015 році вісім студентів університету отримували стипендії Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької обласної ради, також вісім наших вихованців отримували стипендії Вінницької міської ради. Наукові розробки педагогічного спрямування апробуються у навчальних закладах міста й області. Університет постійно бере участь у заходах, що проводяться місцевими органами виконавчої влади, вчасно подає необхідну інформацію та виконує розпорядження в частині, що стосуються навчального закладу.


2016 © ВДПУ