головна
науково-дослідна робота
підготовка кадрів
видавнича діяльність
наукові заходи
студентська наука
наукове товариство
співробітництво з ВНЗ
співробітництво з містом
міжнародне співробітництво
науково-методична рада
наукові школи
наукові видання
спеціалізована вчена рада Д 05.053.01
головна ВДПУ

Міжнародне співробітництво

Розвивається міжнародна співпраця. У 2015 році університетом укладено три нові міжнародні угоди про науково-педагогічну співпрацю з Міжнародним університетом Ататюрк-Алатоо (Киргизія), Ягелонським колегіумом – Торунською вищою школою (Польща) та Карконошською вищою державною школою м. Єленя-Гура (Польща). Отже наразі маємо 28 угод із закордонними вищими навчальними закладами, науковими установами й організаціями. При цьому, за останні 5 років їх кількість суттєво збільшилась.Вінницький державний педагогічний університет бере участь у різноманітних міжнародних освітніх організаціях, програмах і проектах. Ефективно функціонує міжнародна програма обміну науково-методичною інформацією та сприяння розвитку новітніх технологій навчання «TESOL-Ukraine». В рамках програми «Під¬вищення квалі¬фікації викладачів німецької мови, що працюють у державних учбо¬вих закладах та закладах поза¬шкільної освіти та співпрацюють з Ґете-інститутом» на базі ВДПУ був організований та успішно працює протягом 12-ти років Центр з вивчення німецької мови. Програмою академічних обмінів DAAD (Німеччина) організовується та фінансується наукове стажування викладачів німецької мови Вінницького державного педуніверситету в Німеччині. Крім того, викладачі навчального закладу є членами Міжнародної організації вчителів англійської мови як іноземної (IATEFL), Українського товариства з вивчення англійської мови (USSE), Європейського товариства з вивчення англійської мови (ESSE), Української асоціації викладачів російської мови та літератури, Української асоціації викладачів російської мови (УАПРЯЛ).

Загалом кафедри університету встановили творчі зв’язки з вищими навчальними закладами і провідними науковими центрами понад 20 країн світу, зокрема США, Великої Британії, Німеччини, Нідерландів, Ізраїлю, Чехії, Польщі, Азербайджану, Узбекистану, Білорусі, Молдови, Киргизії та інших країн.


2016 © ВДПУ