головна
науково-дослідна робота
підготовка кадрів
видавнича діяльність
наукові заходи
студентська наука
наукове товариство
співробітництво з ВНЗ
співробітництво з містом
міжнародне співробітництво
науково-методична рада
наукові школи
наукові видання
спеціалізована вчена рада Д 05.053.01
головна ВДПУ

Співробітництво з ВНЗ та науковими установами України

Станом на сьогодні університет уклав понад 80 угод з вищими навчальними, професійно-технічними і загальноосвітніми навчальними закладами, установами й організаціями. Продовжується співробітництво з науковими установами України. Варто зауважити, починаючи з 2015 року, в інституту магістратури, аспірантури, докторантури працюють вже три спільні науково-дослідні лабораторії з проблем використання інформаційних технологій в освіті, які засновані спільно з Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання, Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих та Інститутом професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України (керівник – проф. Гуревич Р.С.). Також плідно працюють спільна з Інститутом української мови НАН України лабораторія з вивчення граматичного ладу української мови, її загальнонаціональних і регіональних проблем (керівник – професор Іваницька Н.Л.); спільна науково-дослідна лабораторію кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії та Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (керівник – проф. Заболотний В.Ф.), а також навчально-наукова лабораторія з етнології Поділля (керівник – Пірус Т.П.).

В університеті проводиться чимало заходів (конференцій, семінарів тощо) спільно з науковими установами НАН і НАПН України, а саме: V Міжнародна науково-практична конференція «Структурна релаксація у твердих тілах (ICSRS-5)»; Міжнародна науково-практична конференція «Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку»; Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти»; Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Слов’янське музичне мистецтво в контексті європейської культури»; Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики» та інші.

Окрім того, провідні українські вчені постійно читають лекції для викладачів і студентів з актуальних проблем сучасної науки; беруть участь у конференціях, семінарах, круглих столах; проводять експертизи навчальних програм і посібників викладачів університету.


2016 © ВДПУ