головна
науково-дослідна робота
підготовка кадрів
видавнича діяльність
наукові заходи
студентська наука
наукове товариство
співробітництво з ВНЗ
співробітництво з містом
міжнародне співробітництво
науково-методична рада
наукові школи
наукові видання
спеціалізована вчена рада Д 05.053.01
головна ВДПУ


Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського


У навчальному закладі плідно працює університетське Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених (керівник – Вешелені О.М.), а також у кожному структурному підрозділі функціонує рада з науково-дослідної роботи молодих вчених та студентів, до складу якої входять керівники структурних підрозділів, провідні викладачі та студенти, які активно займаються науковою роботою.

Починаючи з 2002 року, в університеті працює Рада молодих учених і спеціалістів. Упродовж 11 років вона організує та координує діяльність науковців віком до 35 років. Рада проводить заходи, спрямовані на надання молодим ученим і фахівцям допомоги в опануванні ними навичок дослідницької та наукової роботи, сприяє зростанню їхніх знань і професійної майстерності, знайомить молодих фахівців з можливостями опублікування тез і статей у наукових виданнях України та зарубіжжя, зрештою – з традиціями, історією колективу, основними напрямками його роботи і перспективами розвитку.

Рада консультує молодих науковців щодо правил складання екзаменів кандидатського мінімуму, особливостей підготовки та захисту кандидатських дисертацій, постійно інформує про різноманітні конкурси, конференції, оголошення грантів і сприяє в підготовці до участі в них. Рада молодих учених і спеціалістів бере участь у підведенні підсумків наукової роботи молодих учених та аспірантів, організовує та проводить конкурс на кращу наукову роботу серед молодих учених і спеціалістів університету.

На засіданнях ради, що відбуваються щомісячно, розглядаються різні питання (обговорення та рекомендація кращих студентів університету до вступу в магістратуру; рекомендація кращих випускників магістратури до вступу в аспірантуру), обговорюються проблеми участі аспірантів і молодих науковців у виконанні держбюджетних тем з основних напрямків наукових досліджень, що проводяться в університеті.

З ініціативи Ради започатковано проведення зустрічей зі студентами, які виконують бакалаврські та магістерські роботи з метою надання методичної допомоги, анотування студентських наукових статей тощо. Під час цих зустрічей доповідачі знайомлять молодь з новітніми досягненнями вітчизняних і закордонних вчених.


Наша електронна адреса: vspu.young.science@gmail.com

Наша спільнота у Facebook: https://www.facebook.com/groups/813007058758956/


2016 © ВДПУ