Fb Fb Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.


  • 08:30 - 09:50 перерва 15 хвилин
  • 10:05 - 11:25 перерва 15 хвилин
  • 11:40 - 13:00 перерва 30 хвилин
  • 13:30 - 14:50 перерва 10 хвилин
  • 15:00 - 16:20 перерва 15 хвилин
  • 16:35 - 17:55