Fb Fb Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Банк - УДКСУ у м. Вінниці, Вінницької області (МФО 820172)

ЄДРПОУ - 02125094

UA228201720343151001200007854 - комунальні послуги

UA548201720313261001201007854 - плата за навчанняя

UA558201720313231001202007854 - плата за гуртожитки

UA568201720313201001203007854 - плата за оренду

UA818201720313271001204007854 - реалізація

UA818201720313271001301007854 - благодійні внески

Св.№ - 01826348

ІПН - 021250902287