БАКАЛАВРАТ


Факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв імені Валентини Волошиної

І. Анкетування здобувачів вищої освіти

ІІ. Анкетування здобувачів вищої освіти зі всіх дисциплін ІІ семестру

1-ий курс:

1.1. Історія України

1.2. Іноземна мова для професійного спілкування

1.3. Психологія педагогічна

1.4. Педагогіка раннього і дошкільного дитинства

1.5. Спеціальна педагогіка

1.6. Екологія

1.7. Інфографіка і хмарні сервіси у навчанні

1.8. Історія мистецтв і дизайну

1.9. Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти

1.10. Політологія

1.11. Права та свободи людини і громадянина

1.12. Риторика

1.13. Сучасні оздоровчі технології

1.14. Гра на дитячих музичних інструментах

1.15. Логоритміка

2-й курс

2.1. Історія української культури

2.2. Іноземна мова для професійного спілкування

2.3. Етнопсихологія та психологія дитячої творчості

2.4. Теорія та методика співпраці з родинами

2.5. Основи природознавства з методикою

2.6. Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень

2.7. Дошкільна лінгводидактика з методикою організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у ДНЗ

3-ій курс

3.1. Художня праця та основи дизайну

ОП «Дошкільна освіта. Початкова освіта»:

3.2. Методика навчання освітньої галузі "Мови і літератури"

3.3. Методика навчання освітньої галузі "Математика"

3.4. Методика навчання освітньої галузі "Технології"

3.5. Образотворче мистецтво з методикою навчання

ОП «Дошкільна освіта. Логопедія»:

3.6. Логопсихологія

3.7. Логопедія

3.8. Теорія та методика виховання дітей з порушеннями мовлення

3.9. Основи інклюзивної освіти

4-ий курс

4.1. Педагогічні технології інклюзивного навчання в ДНЗ

4.2. Педагогічна творчість

4.3. Комп'ютерні технології в роботі з дітьми

4.4. Методика проведення занять з народознавства

4.5. Технології раннього навчання дітей

4.6. Організаційна і методична робота в ДНЗ

013 Початкова освіта (ОП: Початкова освіта. Дошкільна освіта; Початкова освіта. Інклюзивна освіта; Початкова освіта. Мистецтво; Початкова освіта. Психологія)

014.13 Середня освіта (музичне мистецтво) (ОП: Середня освіта. Музичне мистецтво. Художня культура; Середня освіта. Музичне мистецтво. Режисура музичновиховних заходів.)

024 Хореографія (ОП Хореографія.)

025 Музичне мистецтво (ОП: Музичне мистецтво. Вокал; Музичне мистецтво. Теорія та історія музики; Музичне мистецтво. Хорове диригування.)


Факультет філології й журналістики імені Михайла Стельмаха

014.01 Середня освіта (українська мова і література) (ОП Середня освіта. Українська мова і література, англійська мова.)

035.01 Філологія. Українська мова та література (ОП Філологія. Українська мова та література.)

061 Журналістика (ОП Журналістика. Реклама та зв’язки з громадськістю.)


Факультет іноземних мов

014.02 Середня освіта (мова і література (англійська)) (ОП Середня освіта. Мова і література (англійська, німецька))

014.02 Середня освіта (мова і література (німецька)) (ОП Середня освіта. Мова і література (німецька, англійська))

035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно) англійська) (ОП Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (англійська))


Факультет історії, етнології і права

014.03 Середня освіта (історія) (ОП: Середня освіта. Історія. Правознавство; Середня освіта. Історія. Українознавство та краєзнавчо-туристична робота)

081 Право (ОП Право)

281 Публічне управління та адміністрування (ОП Публічне управління та адміністрування)


Факультет математики, фізики і технологічної освіти

014.04 Середня освіта (математика) (ОП: Середня освіта. Математика, фізика; Середня освіта. Математика, інформатика.)

014.08 Середня освіта (фізика) (ОП Середня освіта. Фізика, інформатика; Середня освіта. Фізика, природознавство.)

014.09 Середня освіта (інформатика) (ОП: Середня освіта. Інформатика, математика; Середня освіта. Інформатика, фізика.)

014.10 Середня освіта (трудове навчання та технології) (ОП: Середня освіта. Трудове навчання та технології; Середня освіта. Трудове навчання та технології. Дизайн середовища і костюма.)

015.16 Професійна освіта (сфера обслуговування) (ОП Професійна освіта. Сфера обслуговування.)

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (ОП Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво.)

111 Математика (ОП Математика)

124 Системний аналіз (ОП Системний аналіз)


Природничо-географічний факультет

014.05 Середня освіта (біологія та здоров’я людини) (ОП: Середня освіта. Біологія та здоров’я людини, хімія; Середня освіта. Біологія та здоров’я людини, географія.)

014.06 Середня освіта (хімія) (ОП Середня освіта. Хімія, біологія та здоров’я людини; Середня освіта. Хімія.)

014.07 Середня освіта (географія) (ОП Середня освіта. Географія. Краєзнавчо-туристична робота.)

014.15 Природничі науки (ОП Природничі науки)

091 Біологія (ОП Біологія)

102 Хімія (ОП Хімія. Прикладна хімія (хімічний контроль довкілля, харчових продуктів та лікарських препаратів))

103 Науки про землю (ОП Науки про землю)

242 Туризм (ОП Туризм)


Факультет фізичного виховання і спорту

014.11 Середня освіта (фізична культура) (ОП Середня освіта. Фізична культура)

017 Фізична культура і спорт (ОП Фізична культура і спорт)

227 Фізична терапія, ерготерапія (ОП Фізична терапія, ерготерапія)

ОПП 014 Середня освіта. Здоров’я людини


Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації

015.10 Професійна освіта (комп’ютерні технології) (ОП: Професійна освіта. Комп’ютерні технології; Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні.)

053 Психологія (ОП: Психологія. Організаційна психологія; Психологія. Психологічне консультування; Психологія. Дитяча психологія.)

231 Соціальна робота (ОП: Соціальна робота. Управління соціальними програмами і проектами; Соціальна робота. Соціально-психологічна реабілітація та асистування.)МАГІСТРАТУРА


Факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв імені Валентини Волошиної

012 Дошкільна освіта (ОП: Дошкільна освіта. Інклюзивна освіта; Дошкільна освіта. Початкова освіта.)

014.13 Середня освіта (музичне мистецтво) (ОП: Середня освіта. Музичне мистецтво. Режисура музичновиховних заходів.)

025 Музичне мистецтво (ОП: Музичне мистецтво. Вокал; Музичне мистецтво. Теорія та історія музики; Музичне мистецтво. Хорове диригування.)


Факультет філології й журналістики імені Михайла Стельмаха

014.01 Середня освіта (українська мова і література) (ОП Середня освіта. Українська мова і література.)

035.01 Філологія. Українська мова та література (ОП Філологія. Українська мова та література.)


Факультет іноземних мов

014.02 Середня освіта (мова і література (англійська)) (ОП Середня освіта. Мова і література (англійська, німецька))

014.02 Середня освіта (мова і література (німецька)) (ОП Середня освіта. Мова і література (німецька, англійська))

014.02 Середня освіта (мова і література (російська)) (ОП Середня освіта. Мова і література (російська, англійська))

035.034 Філологія (Слов’янські мови та літератури (переклад включно)) (ОП Філологія. Слов’янські мови і літератури (переклад включно) (російська). Середня освіта. Мова і література (англійська))

035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно) (ОП Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (німецька, англійська))


Факультет історії, етнології і права

014.03 Середня освіта (історія) (ОП: Середня освіта. Історія. Правознавство; Середня освіта. Історія. Українознавство та краєзнавчо-туристична робота)

032 Історія та археологія (ОП Історія та археологія.)

281 Публічне управління та адміністрування (ОП Публічне управління та адміністрування)


Факультет математики, фізики і технологічної освіти

014.04 Середня освіта (математика) (ОП: Середня освіта. Математика, фізика; Середня освіта. Математика, інформатика.)

014.08 Середня освіта (фізика) (ОП Середня освіта. Фізика, інформатика; Середня освіта. Фізика, природознавство.)

014.09 Середня освіта (інформатика) (ОП: Середня освіта. Інформатика, математика)

014.10 Середня освіта (трудове навчання та технології) (ОП: Середня освіта Трудове навчання та технології. Дизайн середовища і костюма.)

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (ОП Декоративне мистецтво.)

111 Математика (ОП Математика, математичне та комп’ютерне моделювання.)


Природничо-географічний факультет

014.05 Середня освіта (біологія та здоров’я людини) (ОП: Середня освіта. Біологія та здоров’я людини, хімія.)

014.06 Середня освіта (хімія) (ОП Середня освіта. Хімія, біологія.)

014.07 Середня освіта (географія) (ОП Середня освіта. Географія, біологія; Середня освіта. Географія, екологія.)

014.15 середня освіти (Природничі науки (ОП Середня освіта. Природничі науки.)

091 Біологія (ОП Біологія. Фізіологія і біохімія рослин)

102 Хімія (ОП Хімія. Прикладна хімія (хімічний контроль об’єктів довкілля, харчових продуктів, лікарських препаратів))

103 Науки про землю (ОП Науки про землю. Конструктивна географія.)


Факультет фізичного виховання і спорту

014.11 Середня освіта (фізична культура) (ОП Середня освіта. Фізична культура)

017 Фізична культура і спорт (ОП Фізична культура і спорт)

227 Фізична терапія, ерготерапія (ОП Фізична терапія, ерготерапія)


Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації

011 Освітні, педагогічні науки (ОП Освітні, педагогічні науки)

015.10 Професійна освіта (комп’ютерні технології) (ОП Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні.)

053 Психологія (ОП: Психологія. Організаційна психологія; Психологія. Психологічне консультування; Психологія. Військова психологія.)

073 Менеджмент (ОП Менеджмент. Управління освітнім закладом (за типом))

231 Соціальна робота (ОП Соціальна робота. Психологія.)АСПІРАНТУРА

011 Освітні, педагогічні науки

014 Середня освіта. Фізика

014 Середня освіта. Математика

015 Професійна освіта (за спеціальностями)

017 Фізична культура і спорт

032 Історія та археологія

035 Філологія

053 Психологія

091 Біологія

103 Науки про землю

03.00.12 Фізіологія рослин

07.00.01 Історія України

07.00.02 Всесвітня історія

07.00.07 Історія науки і техніки

13.00.01 Теорія і методика професійної освіти

13.00.07 Теорія і методика виховання

24.00.01 Олімпійський та професійний спорт

24.00.02 Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення


АНКЕТУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ

БАКАЛАВРАТ


Факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв імені Валентини Волошиної

012 Дошкільна освіта (ОП: Дошкільна освіта. Логопедія; Дошкільна освіта. Початкова освіта)

013 Початкова освіта (ОП: Початкова освіта. Дошкільна освіта; Початкова освіта. Інклюзивна освіта; Початкова освіта. Мистецтво; Початкова освіта. Психологія)

014.13 Середня освіта (музичне мистецтво) (ОП: Середня освіта. Музичне мистецтво. Художня культура; Середня освіта. Музичне мистецтво. Режисура музичновиховних шкільних заходів.)

024 Хореографія (ОП Хореографія.)

025 Музичне мистецтво (ОП: Музичне мистецтво. Вокал; Музичне мистецтво. Теорія та історія музики; Музичне мистецтво. Хорове диригування.)


Факультет філології й журналістики імені Михайла Стельмаха

014.01 Середня освіта (українська мова і література) (ОП Середня освіта. Українська мова і література, англійська мова.)

035.01 Філологія. Українська мова та література (ОП Філологія. Українська мова та література.)

061 Журналістика (ОП Журналістика. Реклама та зв’язки з громадськістю.)


Факультет іноземних мов

014.02 Середня освіта (мова і література (англійська)) (ОП Середня освіта. Мова і література (англійська, німецька))

014.02 Середня освіта (мова і література (німецька)) (ОП Середня освіта. Мова і література (німецька, англійська))

035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно) англійська) (ОП Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (англійська))


Факультет історії, етнології і права

014.03 Середня освіта (історія) (ОП: Середня освіта. Історія. Правознавство; Середня освіта. Історія. Українознавство та краєзнавчо-туристична робота)

081 Право (ОП Право)

281 Публічне управління та адміністрування (ОП Публічне управління та адміністрування)


Факультет математики, фізики і технологічної освіти

014.04 Середня освіта (математика) (ОП: Середня освіта. Математика, фізика; Середня освіта. Математика, інформатика.)

014.08 Середня освіта (фізика) (ОП Середня освіта. Фізика, інформатика; Середня освіта. Фізика, природознавство.)

014.09 Середня освіта (інформатика) (ОП: Середня освіта. Інформатика, математика; Середня освіта. Інформатика, фізика.)

014.10 Середня освіта (трудове навчання та технології) (ОП: Середня освіта. Трудове навчання та технології; Середня освіта. Трудове навчання та технології. Дизайн середовища і костюма.)

015.16 Професійна освіта (сфера обслуговування) (ОП Професійна освіта. Сфера обслуговування.)

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (ОП Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво.)

111 Математика (ОП Математика)

124 Системний аналіз (ОП Системний аналіз)


Природничо-географічний факультет

014.05 Середня освіта (біологія та здоров’я людини) (ОП: Середня освіта. Біологія та здоров’я людини, хімія; Середня освіта. Біологія та здоров’я людини, географія.)

014.06 Середня освіта (хімія) (ОП Середня освіта. Хімія, біологія та здоров’я людини; Середня освіта. Хімія.)

014.07 Середня освіта (географія) (ОП Середня освіта. Географія. Краєзнавчо-туристична робота.)

014.15 Природничі науки (ОП Природничі науки)

091 Біологія (ОП Біологія)

102 Хімія (ОП Хімія. Прикладна хімія (хімічний контроль довкілля, харчових продуктів та лікарських препаратів))

103 Науки про землю (ОП Науки про землю)

242 Туризм (ОП Туризм)


Факультет фізичного виховання і спорту

014.11 Середня освіта (фізична культура) (ОП Середня освіта. Фізична культура)

017 Фізична культура і спорт (ОП Фізична культура і спорт)

227 Фізична терапія, ерготерапія (ОП Фізична терапія, ерготерапія)


Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації

015.10 Професійна освіта (комп’ютерні технології) (ОП: Професійна освіта. Комп’ютерні технології; Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні.)

053 Психологія (ОП: Психологія. Організаційна психологія; Психологія. Психологічне консультування; Психологія. Дитяча психологія.)

231 Соціальна робота (ОП: Соціальна робота. Управління соціальними програмами і проектами; Соціальна робота. Соціально-психологічна реабілітація та асистування.)МАГІСТРАТУРА


Факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв імені Валентини Волошиної

012 Дошкільна освіта (ОП: Дошкільна освіта. Інклюзивна освіта; Дошкільна освіта. Початкова освіта.)

014.13 Середня освіта (музичне мистецтво) (ОП: Середня освіта. Музичне мистецтво. Режисура музичновиховних заходів.)

025 Музичне мистецтво (ОП: Музичне мистецтво. Вокал; Музичне мистецтво. Теорія та історія музики; Музичне мистецтво. Хорове диригування.)


Факультет філології й журналістики імені Михайла Стельмаха

014.01 Середня освіта (українська мова і література) (ОП Середня освіта. Українська мова і література.)

035.01 Філологія. Українська мова та література (ОП Філологія. Українська мова та література.)


Факультет іноземних мов

014.02 Середня освіта (мова і література (англійська)) (ОП Середня освіта. Мова і література (англійська, німецька))

014.02 Середня освіта (мова і література (німецька)) (ОП Середня освіта. Мова і література (німецька, англійська))

014.02 Середня освіта (мова і література (російська)) (ОП Середня освіта. Мова і література (російська, англійська))

035.034 Філологія (Слов’янські мови та літератури (переклад включно)) (ОП Філологія. Слов’янські мови і літератури (переклад включно) (російська). Середня освіта. Мова і література (англійська))

035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно) (ОП Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (німецька, англійська))


Факультет історії, етнології і права

014.03 Середня освіта (історія) (ОП: Середня освіта. Історія. Правознавство; Середня освіта. Історія. Українознавство та краєзнавчо-туристична робота)

032 Історія та археологія (ОП Історія та археологія.)

281 Публічне управління та адміністрування (ОП Публічне управління та адміністрування)


Факультет математики, фізики і технологічної освіти

014.04 Середня освіта (математика) (ОП: Середня освіта. Математика, фізика; Середня освіта. Математика, інформатика.)

014.08 Середня освіта (фізика) (ОП Середня освіта. Фізика, інформатика; Середня освіта. Фізика, природознавство.)

014.09 Середня освіта (інформатика) (ОП: Середня освіта. Інформатика, математика)

014.10 Середня освіта (трудове навчання та технології) (ОП: Середня освіта Трудове навчання та технології. Дизайн середовища і костюма.)

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (ОП Декоративне мистецтво.)

111 Математика (ОП Математика, математичне та комп’ютерне моделювання.)


Природничо-географічний факультет

014.05 Середня освіта (біологія та здоров’я людини) (ОП: Середня освіта. Біологія та здоров’я людини, хімія.)

014.06 Середня освіта (хімія) (ОП Середня освіта. Хімія, біологія.)

014.07 Середня освіта (географія) (ОП Середня освіта. Географія, біологія; Середня освіта. Географія, екологія.)

014.15 середня освіти (Природничі науки (ОП Середня освіта. Природничі науки.)

091 Біологія (ОП Біологія. Фізіологія і біохімія рослин)

102 Хімія (ОП Хімія. Прикладна хімія (хімічний контроль об’єктів довкілля, харчових продуктів, лікарських препаратів))

103 Науки про землю (ОП Науки про землю. Конструктивна географія.)


Факультет фізичного виховання і спорту

014.11 Середня освіта (фізична культура) (ОП Середня освіта. Фізична культура)

017 Фізична культура і спорт (ОП Фізична культура і спорт)

227 Фізична терапія, ерготерапія (ОП Фізична терапія, ерготерапія)

Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації

011 Освітні, педагогічні науки (ОП Освітні, педагогічні науки)

015.10 Професійна освіта (комп’ютерні технології) (ОП Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні.)

053 Психологія (ОП: Психологія. Організаційна психологія; Психологія. Психологічне консультування; Психологія. Військова психологія.)

073 Менеджмент (ОП Менеджмент. Управління освітнім закладом (за типом))

231 Соціальна робота (ОП Соціальна робота. Психологія.)АСПІРАНТУРА

011 Освітні, педагогічні науки

014 Середня освіта. Фізика

014 Середня освіта. Математика

015 Професійна освіта (за спеціальностями)

017 Фізична культура і спорт

032 Історія та археологія

035 Філологія

053 Психологія

091 Біологія

103 Науки про землю

03.00.12 Фізіологія рослин

07.00.01 Історія України

07.00.02 Всесвітня історія

07.00.07 Історія науки і техніки

13.00.01 Теорія і методика професійної освіти

13.00.07 Теорія і методика виховання

24.00.01 Олімпійський та професійний спорт

24.00.02 Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення