XVІ Міжнародна науково-практична конференція
«Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми»

03.10.2023 р.

Впродовж 3-4 жовтня тривала XVІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми», започаткована 1992 р.

Організаторами конференції є:

  • Національна академія педагогічних наук України
  • Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Інститут цифровізації освіти НАПН України
  • Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН україни
  • Інститут професійної освіти НАПН України
  • Академія спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської у Варшаві (Республіка Польща)
  • Львівський державний університет безпеки життєдіяльності закарпатський
  • Угорський інститут імені Ференца Ракоці II
  • Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Пленарне засідання конференції відкрили доктор педагогічних наук, професор, ректор вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Наталія Лазаренко та доктор філософських наук, професор, академік Національної академії наук України, дійсний член (академік) НАПН України, Президент Національної академії педагогічних наук України, Президент товариства «Знання» України, Почесний доктор (HONORIS CAUSA) Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Василь Кремень.

Модерували конференцію доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, Почесний доктор (HONORIS CAUSA) Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Нелля Ничкало та доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Роман Гуревич.

Цікавими та інноваційними були доповіді провідних науковців. Глибоким аналізом проблем сучасних інформаційних тенденцій були пронизані доповіді доктора педагогічних наук, професор, член-кореспондента НАПН України, Директор Інституту цифровізації освіти НАПН України Олега Спіріна та доктора педагогічних наук, професора, член-кореспондента НАПН України, директора Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Лариси Лук’янової. Загалом усі учасники конференції розглянули різноманітні ракурси інформаційних технологій.

Далі робота конференції продовжилася у секціях.

Цьогоріч до участі у конференції долучилося понад 500 учасників з України, Польщі, Мексики, Норвегії. Науковці обговорили актуальні питання впровадження цифрових технологій та інноваційних методик навчання, науково-методичне забезпечення проблем навчання, виховання і розвитку учнів у закладах дошкільної, початкової та середньої освіти, психолого-педагогічні проблеми навчання, виховання і розвитку здобувачів освіти у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, інформаційні технології та інноваційні методики навчання в освіті дорослих, інноваційні моделі неперервного фахового розвитку педагогічних, науково-педагогічних та керівних кадрів освіти.

Матеріали роботи конференції