Fb Fb Fb

Участь викладачів і аспірантів кафедри всевітньої історії у всеукраїнській науково-практичній конференції «Вінниччина: минуле та сьогодення»

24.09.2021 р.

На історичному факультеті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського відбулась ХХХІІІ всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція «Вінниччина: минуле та сьогодення», присвячена 30-річчю проголошення Акту незалежності України та вшануванню 100-річчя професора І. Г. Шульги.

У конференції активну участь взяли викладачі та аспіранти кафедри всесвітньої історії.

Декан факультету, професор кафедри всесвітньої історії Ю. А. Зінько виступив із доповіддю «Витоки, становлення та розвиток краєзнавства на Вінниччині: до 50-річчя першої вінницької історико-краєзнавчої конференції», присвяченої питанню започаткування у 1972 р. зазначених наукових форумів та історії їх подальшої організації.

Важливим проблемам минувшини присвятили свої доповіді професори О. Мельничук («Розвиток культурно-освітньої сфери села Мельниківець у повоєнний період») і П. Кравченко («Опір Геноциду: повстання у Плисківському та Липовецькому районах у квітні 1932 р.»), доценти О. Кравчук («Спогади І. Губаржевського про Калинівське чудо»), О. Неприцький («Європейці Вінниччини» - проєкт обліку і популяризації культурно-історичної спадщини»), І. Ніколіна і І. Мазур («Сакральна архітектура південних теренів Тульчинського району»), В. Тучинський («Бойові дії армії УНР на Поділлі у завершальний період Української революції 1917-1921 рр.»).

Свої доповіді представили і аспіранти кафедри – В. Гаврищук («Взаємодія Подільського губернського революційного трибуналу з органами ВУНК та ДПУ на Поділлі»), М. Гончарук («Страхування від вогню на Поділлі в 1920-х рр.»), Д. Мельник («Санітарно-епідеміологічний стан на Поділлі в період НЕПу»), О. Серветнік («Молдовський етнос на території Вінниччини за переписом 1989 року») і Д. Щербанюк («Діяльність Вінницької міської управи 1880-1892 рр.»).