Fb Fb Fb

Презентація навчально-просвітницького фільму «Поділля в добу НЕПу»

20.08.2020 р.

У Вінницькому обласному молодіжному центрі «Квадрат» доцент кафедри всесвітньої історії, голова громадської організації «Подільська спадщина» П. М. Кравченко, спільно з її іншими членами, презентували підготовлений ними навчально-просвітницький фільм «Поділля в добу НЕПу». Фільми підготували члени громадської організації «Подільська спадщина» - доц. Анатолій Войнаровський, доц. Наталя Жмуд, доц. Олександр Криворучко, магістрантка Марія Куряча. Автори фільму на основі останніх досліджень вітчизняної та зарубіжної історіографії, архівних джерел, мемуарних матеріалів висвітлили складні та суперечливі процеси у подільському регіоні 1921- 1927 рр.

У комплексі представлена позиція, що реалізація Нової економічної політики в Україні стала наслідком її окупації російською Червоною армією. Головною метою НЕПу насадження більшовицького режиму під гаслами пролетарського інтернаціоналізму, класової боротьби, коренізації тощо.

Фільм складається з семи серій: 1. Встановлення більшовицької влади; 2. Політика НЕПу; 3. Національна політика; 4. Культурне життя; 5. Більшовицькі карально-судові органи; 6. Релігія; 7. Побут.

Презентований комплекс є актуальним інформаційним ресурсом для вивченні історії Поділля часів утвердження окупаційного більшовицькогорежиму, розрахованим на широкий загал, зокрема для учнів навчальних закладів, студентів, вчителів та викладачів.