Fb Fb Fb

Договір про співпрацю

10.07.2021 р.

Педуніверситет впевнено розширює коло медіа-співпраці!

Між Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського в особі ректора Наталії Іванівни Лазаренко та обласною асоціацією Вінницька громадська телерадіокомпанія "Вінниччина" в особі Голови правління Сергія Анатолійовича Драчука підписано договір про співпрацю.

Метою цього договору є:

• організація співпраці, консолідація зусиль сторін і вжиття комплексу заходів, спрямованих на підвищення освітнього рівня та формування всебічної обізнаності громадян;

• залучення наукової спільноти та студентів до теоретико - методологічного вирішення актуальних питань розвитку, функціонування телебачення і радіомовлення;

• співробітництво щодо науково - технічної, навчальної і виробничої діяльності сторін"

• проведення спільних розробок і досліджень;

• підготовка інформаційно - аналітичних матеріалів і пропозиції щодо удосконалення відповідної нормативно - правової бази у сфері телебачення і радіомовлення;

• участь у спільних заходах сторін;

• набуття студентами практичних знань і навичок;

• проведення практик і стажувань (виробничих, технологічних, наукових, навчальних).