Fb Fb Fb

Засідання вченої ради

17.02.2021 р.

На засіданні вченої ради Педуніверситету 17 лютого 2021р. ми розглядали питання про присвоєння вчених звань професора, доцента кафедри; обговорили кандидатури Шевченко Л.С., Уманця В.О., Онофрійчук Л.М., Баюрко Н.В.


УХВАЛИЛИ: Обрати лічильну комісію у складі: Поселецької Катерини Андріївни, Вознюк Тетяни Володимирівни, Гонтар Тетяни Филимонівни.

Включити прізвища Шевченко Л.С., Уманця В.О., Онофрійчук Л.М., Баюрко Н.В. до бюлетенів для таємного голосування.


СЛУХАЛИ: Голова лічильної комісії доц. Поселецька К.А. оголосила результати таємного голосування:

Затверджено членів вченої ради – 55.

На засіданні присутні – 37.

Роздано бюлетенів для таємного голосування – 37.

Залишилось невикористаних – 18.


Присвоїти вчене звання професора кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті доктору педагогічних наук ШЕВЧЕНКО Людмилі Станіславівні:

«За» - 36, «проти» - немає, недійсних – 1.


Присвоїти вчене звання доцента кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті кандидату педагогічних наук УМАНЦЮ Володимиру Олександровичу:

«За» - 37, «проти» - немає, недійсних – немає.


Присвоїти вчене звання доцента кафедри вокально-хорової підготовки, теорії та методики музичної освіти кандидату педагогічних наук ОНОФРІЙЧУК Людмилі Миколаївні:

«За» - 37, «проти» - немає, недійсних – немає.


Присвоїти вчене звання доцента кафедри біології кандидату педагогічних наук БАЮРКО Наталії Василівні:

«За» - 37, «проти» - немає, недійсних – немає.


УХВАЛИЛИ: Результати роботи лічильної комісії доповісти вченій раді для затвердження.