Fb Fb Fb

УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ В РОБОТІ НАУКОВОГО КРУГЛОГО СТОЛУ
«РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОГО КРАЄЗНАВСТВА ТА ІСТОРИКО-РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ПОДІЛЛІ І ПІВДЕННО-СХІДНІЙ ВОЛИНІ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ (ДО 75-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ПРОФЕСОРА ЛЕВА ВАСИЛЬОВИЧА БАЖЕНОВА)»

05.02.2020 р.

На базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбувся черговий науково-просвітницький захід, присвячений питанням комплексного вивчення історії та культури Подільського регіону й Південно-Східної Волині, упровадження здобутих результатів у вітчизняну науку, освіту, культуру.

Першу частину наукового форуму організатори присвятили урочистостям на пошану професора Лева Васильовича Баженова з нагоди його 75-річного ювілею. Щирі вітання висловили ректор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка – професор Сергій Копилов, член-кореспондент НАН України, голова Національної спілки краєзнавців України – Олександр Реєнт, завідувач відділу археографії Інституту історії України НАН України – професор Олександр Удод. До привітань долучилися десятки представників від різних авторитетних науково-просвітницьких організацій та установ усієї України.

Вінницьку делегацію до Кам’янця-Подільського очолив професор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Сергій Гальчак, який розповів про життєвий і творчий шлях Лева Васильовича, проаналізував його внесок в українську історичну науку та регіональну історію Поділля, у розбудову краєзнавчого руху не лише на Поділлі-Хмельниччині, а й на теренах усієї України. Професор Юрій Степанчук схарактеризував плідну науково-педагогічну співпрацю ювіляра з колективом факультету історії, права і публічного управління Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Проаналізував особистісні форми наукового співробітництва, його результати, наголосив на фаховій взаємодії між історичними факультетами Вінниці та Кам’янця-Подільського. Було зазначено, що Лев Васильович працював професором кафедри всесвітньої історії за сумісництвом з 2003 по 2006 рік і викладав навчальні дисципліни «Історія української еміграції» та «Національні меншини в Україні». За цей короткий період він уніс новий струмінь у діяльність колективу факультету. Привнесений ним досвід відчутно вплинув на навчально-виховну й, особливо, наукову роботу факультету. Лев Васильович завжди доброзичливо ділився своїми глибокими історіографічними та методологічними знаннями з колегами, консультував студентів при написанні курсових і дипломних робіт. І нині Лев Васильович Баженов є знаковою постаттю на широкій ниві міжвузівських науково-педагогічних зв’язків факультету історії, права і публічного управління ВДПУ імені Михайла Коцюбинського.

Доценти Анатолій Лисий та Сергій Калитко підготували матеріали про наукову історичну школу з регіональних досліджень Л. В. Баженова, яка має сотні послідовників та вихованців.

Не менш важливою та цікавою була друга частина цього наукового заходу. Професор Олександр Завальнюк окреслив діяльність Л. В. Баженова з організації та модерування Подільських історико-краєзнавчих конференцій, побажав використовувати цей цінний досвід сучасним і майбутнім краєзнавцям. Завідувач кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, професор Анатолій Філінюк узагальнив напрацювання і досвід професора Лева Баженова в науковій та краєзнавчій співпраці кафедри історії України і Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України, який успішно діє при Університеті з 1995 року.

Значний інтерес та жваву дискусію викликала доповідь професора Валерія Степанкова – відомого концептуаліста Національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої в середині XVII століття. Учений проаналізував польські писемні джерела, які, на його думку, вказують на інше місце битви під Пилявцями у вересні 1648 року, ніж це роз’яснює археологія. Власні наукові здобутки представили Юрій Телячий, Віктор Прокопчук, Олександр Комарніцький, Анатолій Глушковецький, Валерій Рекрут, Віктор Адамський, Юрій Блажевич, Сергій Єсюнін, Олег Погорілець та інші відомі історики і краєзнавці.

Науковий круглий стіл «Розвиток національного краєзнавства та історико-регіональних досліджень на Поділлі і Південно-Східній Волині: досвід, проблеми, перспективи (до 75-річчя від дня народження професора Лева Васильовича Баженова)» проведено на високому науковому й організаційному рівні. Згаданий науковий форум став новою віхою на шляху вивчення та популяризації надбань матеріальної і духовної культури нашого народу, засвідчив потребу в збереженні пам’яток національної історії та культури. За результатами роботи круглого столу видано солідний збірник наукових праць, який містить вітальні тексти з нагоди вшанування ювіляра - професора Лева Васильовича Баженова, доповіді про розвиток національного краєзнавства, джерелознавства, історіографії, а також повідомлення про роль видатних особистостей в історії Поділля і Південно-Східної Волині.

Юрій Степанчук – професор кафедри історії та культури України