Fb Fb Fb

Засідання вченої ради

20.01.2021 р.

На засіданні вченої ради Педуніверситету 20 січня 2021р. ми розглядали питання про обрання голови вченої ради університету; про присвоєння вчених звань професора, доцента кафедри; обговорили кандидатури Лазаренко Н.І.; Мисліцької Н.А., Клочко О.В.; Моклюка М.О., Опушко Н.Р., Грінченко Т.Д.


УХВАЛИЛИ: Обрати лічильну комісію у складі: проф. ВДПУ Блажко О.А., доц. Загородній С.П., Брезденюк О.Ю.

Включити прізвища Лазаренко Н.І., Мисліцької Н.А., Клочко О.В., Моклюка М.О., Опушко Н.Р., Грінченко Т.Д. до бюлетенів для таємного голосування.


СЛУХАЛИ: Голова лічильної комісії проф. ВДПУ Блажко О.А. оголосив результати таємного голосування:

Затверджено членів вченої ради – 55.

На засіданні присутні – 42.

Роздано бюлетенів для таємного голосування – 42.

Залишилось невикористаних – 13.

Обрати головою вченої ради Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського доктора педагогічних наук, професора ЛАЗАРЕНКО Наталію Іванівну:

«За» - 41, «проти» - 1, недійсних – немає.


Присвоїти вчене звання професора кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії доктору педагогічних наук МИСЛІЦЬКІЙ Наталії Анатоліївні:

«За» - 41, «проти» - 1, недійсних – немає.


Присвоїти вчене звання професора кафедри математики та інформатики доктору педагогічних наук КЛОЧКО Оксані віталіївні:

«За» - 39, «проти» - 2, недійсних – 1.


Присвоїти вчене звання доцента кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами кандидату педагогічних наук ОПУШКО Надії Романівні:

«За» - 42, «проти» - немає, недійсних – немає.


Присвоїти вчене звання доцента кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії кандидату педагогічних наук МОКЛЮКУ Миколі Олексійовичу:

«За» - 42, «проти» - немає, недійсних – немає.


Присвоїти вчене звання доцента кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії кандидату педагогічних наук ГРІНЧЕНКО Тетяні Дмитрівні:

«За» - 41, «проти» - немає, недійсних – 1.


УХВАЛИЛИ: Результати роботи лічильної комісії доповісти вченій раді для затвердження.