Fb Fb Fb

Презентація освітніх програм для студентів

04.11.2020 р.

Відбулася зустріч гарантів освітніх програм зі спеціальності 014.022 Середня освіта (Мова і література (німецька)) ступенів вищої освіти "бакалавр" та "магістр" зі здобувачами вищої освіти, під час якої було представлено цілі та особливості проектування освітніх програм, основні стандарти якості, яким повинна відповідати реалізація освітніх програм, наголошено на важливості зворотного зв’язку та відгуків здобувачів щодо шляхів удосконалення освітніх програм та їхньої реалізації в освітньому процесі, що, зокрема, забезпечується кафедрою німецької філології завдяки регулярним анонімним опитуванням здобувачів наприкінці вивчення кожної навчальної дисципліни та по завершенні навчання за відповідним ступенем вищої освіти.