Fb Fb Fb

Засіданні вченої ради

22.10.2020 р.

На засіданні вченої ради Педуніверситету 22 жовтня 2020р. ми розглядали питання про присвоєння вчених звань професора університету, доцента кафедри, обговорили кандидатури Кравченка П.М., Зарічанської Н.В., Петрова О.О.


УХВАЛИЛИ: Обрати лічильну комісію у складі: проф. Коломієць А.М., доц. Кіт Г.Г., канд. істор.наук Поліщук А.С.

Включити прізвища Кравченка П.М., Зарічанської Н.В., Петрова О.О. до бюлетенів для таємного голосування.


СЛУХАЛИ: Голова лічильної комісії проф. Коломієць А.М. оголосила результати таємного голосування:

Затверджено членів вченої ради – 55.

На засіданні присутні – 37.

Роздано бюлетенів для таємного голосування – 37.

Залишилось невикористаних – 18.

Присвоїти вчене звання професора Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського по кафедрі всесвітньої історії кандидату історичних наук, доценту КРАВЧЕНКУ Павлу Миколайовичу:

«За» - 37, «проти» - немає, недійсних – немає.

Присвоїти вчене звання доцента кафедри методики навчання іноземних мов кандидату педагогічних наук ЗАРІЧАНСЬКІЙ Наталії Володимирівні:

«За» - 37, «проти» - немає, недійсних – немає.

Присвоїти вчене звання доцента кафедри міжкультурної комунікації, світової літератури та перекладу кандидату філологічних наук ПЕТРОВУ Олександру Олександровичу:

«За» - 37, «проти» - немає, недійсних – немає.


УХВАЛИЛИ: Результати роботи лічильної комісії доповісти вченій раді для затвердження.