Fb Fb Fb

Методичний семінар на тему
«Впровадження G Suite та LMS Сollaborator в освітній процес»

18.09.2020 р.

Після серії занять із відповідальними за цифровий розвиток кафедр Вінницького державного педагогічного університету, проведених он-лайн працівниками інформаційно-обчислювального центру Уманцем Володимиром, Яковлєвим Валентином, Пугач Ілоною та помічником ректора з цифровізації освітнього процесу Шевченко Людмилою, на кафедрах: інноваційних та інформаційних технологій в освіті; германської і слов’янської філології та зарубіжної літератури; образотворчого, декоративного мистецтва, технологій і безпеки життєдіяльності, розпочато проведення методичних семінарів на тему «Впровадження G Suite та LMS Сollaborator в освітній процес», на яких презентуються засоби організації освітнього процесу за допомогою G Suite for Education та можливостІ LMS Сollaborator. Он-лайн семінари проходять у конструктивному, доброзичливому руслі.