Робочий візит представника
Інститута слов’янознавства Польської академії

19.02.2020 р.

З 17 до 19 лютого 2020 р. у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського з робочим візитом перебувала доктор габілітований, професор Дорота Рамбішевська – науковий співробітник Інституту слов’янознавства Польської академії наук (м. Варшава), яка співпрацює з Комісією з укладання Загальнослов’янського атласу, член Діалектологічної комісії Міжнародного комітету слов’янознавства. У контексті Угоди про співпрацю між нашим університетом та Інститутом слов’янознавства Польської академії наук доцент кафедри української мови Гороф’янюк І. В. та асистент Рябошапка О. В. разом із професором Рамішевською Д. К. працюють над спільним науковим проєктом – перекладом та перевиданням першого словника подільського говору «Slowniczek prowincуоnalizmow Podolskich, ulozony w Kamiencu Podolskim w roku 1863», укладеного поляком А. Кремером у середині ХІХ ст. У перспективі – видання польсько-українського перекладу Словника, що, з одного боку, поглибить теоретичні положення з історії української лексикографії на підставі розкриття міждисциплінарної взаємодії діалектології, лексикології, історії української мови, історії польської мови, українсько-польських мовних контактів, а з другого боку, поглибить польсько-українські наукові зв’язки, які мають давнє надійне підґрунтя.

Знаний у слов’янському академічному середовищі діалектолог також прочитала лекцію студентам, які студіюють польську мову у Вінницькому педуніверситеті. Проблематика лекції – міжмовні контакти українсько-польського порубіжжя – привернула увагу й викладачів-словесників факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха, факультету іноземних мов та викладачів-етнографів нашого університету.

Переконані, що досвід наукової співпраці українських філологів із провідними європейськими науковцями розвиватиме дух академічності нашої альма-матері!

Інна Гороф'янюк

Переглядів: 1