АнкетуванняАнкетування професорсько-викладацького складу


Опитування здобувачів


Результати анкетування стейкхолдерів щодо прояву компетентностей ЗВО


Результати опитування здобувачів ступеня вищої

освіти бакалавра ООП фізична культура і спорт


Результати опитування стейкхолдерів щодо рейтингового

значення компетентностей ЗВО


Звіт за результатами опитування студентів, здобувачі вищої

освіти ОП Фізична культура і спорт