Аспірантура -> Освітній процесОсвітній процес


Рецензії на ОНП


Робочі програми


Силабуси


Навчальний план 017 ФКС

доктор філософії (денна форма) 2022 рік

Навчальний план 017 ФКС

доктор філософії (заочна форма) 2022 рік

Навчальний план 017 ФКС

доктор філософії (денна форма) 2021 рік

Навчальний план 017 ФКС

доктор філософії (заочна форма) 2021 рік

Навчальний план 017 ФКС

доктор філософії (денна форма) 2020 рік

Освітньо-наукова програма Фізична культура і спорт

(Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти) 2022 рік

Проект освітньо-наукової програми Фізична культура і спорт

(Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти) 2022 рік

Освітньо-наукова програма Фізична культура і спорт

(Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти) 2021 рік

Освітньо-наукова програма Фізична культура і спорт

(Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти) 2020 рік

Теми дисертацій


Анкетування


Програма і критерії оцінювання фахового вступного випробування

зі спеціальності 017 ФКС для вступу до аспірантури