Збірники наукових праць


Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць

Збірник включено до переліку наукових фахових видань України категорії Б, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора філософії (кандидата наук) і доктора наук. збірник наукових праць виходить двічі на рік, заснований 2016 р.

У збірнику наукових праць з галузі фізичної культури та спорту висвітлюються теоретичні і практичні аспекти фізичного виховання різних груп населення, медико-біологічні проблеми фізичного виховання та фізичної реабілітації, розкриваються закономірності спортивного тренування.

Наукові напрями збірника:

    1. науково-методичні основи використання засобів фізичного виховання для підвищення працездатності і зміцнення здоров'я різних груп населення;

    2. сучасна система спортивного тренування та проблеми її вдосконалення;

    3. психологічні аспекти фізичного виховання і спорту;

    4. медико-біологічні проблеми фізичного виховання, фізичної реабілітації та спорту.

Вимоги до оформлення наукових публікацій у збірнику за посиланнямАктуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування

Науково-методичний журнал виходить чотири рази на рік, заснований у січні 2017 року.

Вимоги до оформлення наукових публікацій у збірнику за посиланням

ХІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція

«Фізична культура, спорт та фізична реабілітація в сучасному суспільстві»

ВІННИЦЯ, 13-14 травня 2021 року

Збірник наукових праць студентів та магістрантів