Науково-дослідна робота кафедри


Протягом останніх двадцяти років колектив кафедри працював та продовжує працювати за науковими темами:

• 1.2.23 «Удосконалення управління підготовкою спортсменів високої кваліфікації в спортивних іграх», номер державної реєстрації 0106U004731 (керівник теми Костюкевич В.М.) «Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2001 – 2005 рр.» Державного комітету молодіжної політики, спорту та туризму України,

• 2.1.11.4п «Оптимізація навчально-тренувального процесу спортсменів у ігрових видах спорту в річному циклі підготовки», номер державної реєстрації 0107U002270 (керівник теми Костюкевич В.М.) «Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2006 – 2010 рр.» Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту,

• 2.4. «Теоретико-методичні основи індивідуалізації навчально-тренувального процесу у фізичному вихованні та спорті», номер державної реєстрації 0112U002001) «Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури та спорту на 2011–2015 рр.»,

• «Теоретико-методичні основи програмування та моделювання тренувального процесу спортсменів різної кваліфікації», номер державної реєстрації: 0116U005299 (керівник теми Костюкевич В.М.) плану науково-дослідної роботи кафедри теорії і методики спорту на 2016–2020 рр.;

• Організаційно-методичні засади програмування тренувального процесу кваліфікованих та висококваліфікованих спортсменів» плану науково-дослідної роботи кафедри теорії і методики спорту на 2021-2026 н.р.

Студенти, які мали успіхи в науковій діяльності мають можливість навчатися в аспірантурі ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського за спеціальністю 017 – Фізична культура і спорт. На сьогодні аспірантами кафедри різних років навчання є: Коннов С.Р., Дусь С.В., Сенів М.В., Губар І.В., Мельничук А.В.

Під керівництвом викладачів кафедри в останні роки захищені кандидатські дисертації аспірантів:

Науковий керівник проф. Костюкевич В.М.: Стасюк І.І. (2013), Маніло Ю.В. (2016), Щепотіна Н.Ю. (2017 р.), Стасюк В.А. (2018 р.), Адамчук В.В. (2021 р.)

Науковий керівник проф. Драчук А.І.: Хлус Н.О (2016 р.)

Науковий керівник доц. Вознюк Т.В.: Перепелиця М.О. (2019 р.)

За останній час на кафедрі виконані та захищені докторські дисертації В.М. Костюкевичем за темою «Теоретичні та методичні основи моделювання тренувального процесу спортсменів ігрових видів спорту» та В.Ю. Богуславською за темою «Теоретична підготовка спортсменів у системі багаторічного вдосконалення в циклічних видах спорту».


Реєстраційна картка НДДКР