Науково-дослідна робота кафедри


Протягом останніх п’ятнадцяти років кафедра працює згідно зі «Зведеним планом науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2001 – 2005 рр.» Державного комітету молодіжної політики, спорту та туризму України за темою 1.2.23 «Удосконалення управління підготовкою спортсменів високої кваліфікації в спортивних іграх», номер державної реєстрації 0106U004731 (керівник теми В.М. Костюкевич), «Зведеним планом науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2006 – 2010 рр.» Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту за темою 2.1.11.4п «Оптимізація навчально-тренувального процесу спортсменів у ігрових видах спорту в річному циклі підготовки», номер державної реєстрації 0107U002270 (керівник теми В.М.Костюкевич), «Зведеним планом науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури та спорту на 2011–2015 рр.» за темою 2.4. «Теоретико-методичні основи індивідуалізації навчально-тренувального процесу у фізичному вихованні та спорті», номер державної реєстрації 0112U002001), «Зведеним планом науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури та спорту на 2016–2020 рр.» за темою «Теоретико-методичні основи програмування та моделювання тренувального процесу спортсменів різної кваліфікації», (керівник теми В.М. Костюкевич).

На кафедрі функціонує аспірантура за спеціальностями 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт; 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. За останній час на кафедрі захищена докторська дисертація В.М. Костюкевичем за темою «Теоретичні та методичні основи моделювання тренувального процесу спортсменів ігрових видів спорту»; кандидатські дисертації І.І. Стасюком, Ю.В. Манілом, В.І. Гончаренком, Н.О. Хлус, Л.С. Гацоєвою, Р.І. Андреєвою. Закінчили аспірантуру у 2015 р. Н.Ю. Щепотіна, В.А. Стасюк, Є.В. Яковлів. На даний час навчаються в аспірантурі: Я.А. Бондар, В.В. Адамчук, С.В. Дусь. Викладачами кафедрами за останніх 15 років опубліковано: 5 монографій, 57 навчальних навчально-методичних посібників та книг, більше 150 статей у фахових виданнях України та зарубіжжя.

Детальніше


Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць

Збірник включено до переліку наукових фахових видань України категорії Б, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора філософії (кандидата наук) і доктора наук. збірник наукових праць виходить двічі на рік, заснований 2016 р.

У збірнику наукових праць з галузі фізичної культури та спорту висвітлюються теоретичні і практичні аспекти фізичного виховання різних груп населення, медико-біологічні проблеми фізичного виховання та фізичної реабілітації, розкриваються закономірності спортивного тренування.

Наукові напрями збірника:

    1. науково-методичні основи використання засобів фізичного виховання для підвищення працездатності і зміцнення здоров'я різних груп населення;

    2. сучасна система спортивного тренування та проблеми її вдосконалення;

    3. психологічні аспекти фізичного виховання і спорту;

    4. медико-біологічні проблеми фізичного виховання, фізичної реабілітації та спорту.Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування

Науково-методичний журнал виходить чотири рази на рік, заснований у січні 2017 року.

Вимоги до оформлення наукових публікацій у збірнику за посиланням