Аспірантура -> АспірантиАспірантиГоловкіна Вікторія Володимирівна

Тема дисертації: Застосування елементів аквафітнесу в системній підготовці плавців 11-12 років. (захист відбувся у 2020 році)

Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор Фурман Юрій Миколайович.

Місце роботи: Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського

Коло наукових інтересів: фізична культура і спорт, фізична терапія, ерготерапія.


Юнаш (Турлюк) Вікторія Володимирівна

Тема дисертації: Програмування тренувального процесу легкоатлеток-бар’єристок на етапі спеціалізованої базової підготовки (захист відбувся у 2020 році)

Науковий керівник: доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор Асаулюк Інна Олексіївна

Місце роботи: викладач Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу.

Коло наукових інтересів: фізичне виховання, спортивне тренування.