Переглядів: 565

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Кафедра всесвітньої історії

Місцезнаходження: вул. Острозького, 32, корпус № 3, 3 поверх, кімн. 323.

Телефон: міський - (0432) 61-67-21, вн. 2-27.

Випускники 2021 року


Городинська Лілія Станіславівна

Спеціальність: 032 Історія та археологія

Тема дисертаційного дослідження «Розвиток етикетної культури нобілітету західноукраїнських земель наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.».

Науковий керівник – доктор історичних наук, професор Даниленко В.М.

Посада, місце роботи: викладач кафедри правознавства і гуманітарних дисциплін Західноукраїнського національного університету.

Панасюк Михайло Петрович

Спеціальність: 032 Історія та археологія

Тема дисертаційного дослідження «Взаємодія радянської влади і РПЦ на Поділлі в умовах трансформації релігійного життя в 1920-х роках».

Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент Криворучко О.І.

Посада, місце роботи: завідувач акушерським відділенням, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Вінницького медичного фахового коледжу ім. акад. Д.К. Заболотного.Випускники 2020 року


Левчук Дмитро Володимирович

Спеціальність: 032 Історія та археологія

Тема дисертаційного дослідження «Соціально-політичні фактори повстанського руху на Правобережній Україні в 1918 – на початку 1920-х рр.».

Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент Кравченко П.М.

Посада, місце роботи: консультант в органах місцевого самоврядування.

Ткаченко Ажеліка Вікторівна

Спеціальність: 032 Історія та археологія

Тема дисертаційного дослідження «Соціально-економічні процеси та органи державної безпеки в контексті політики НЕПу (на матеріалах Поділля)».

Науковий керівник – кандидат історичних наук, професор Зінько Ю.А.

Посада, місце роботи: Агрономічна сільська рада, завідувач сектору інформаційної роботи.

Гуцол Дмитро Олександрович

Спеціальність: 032 Історія та археологія

Тема дисертаційного дослідження «Українська інтелігенція в еміграції у 1920-30-х рр.: соціально-політичний портрет у контексті європейських країн».

30.04.2021 року на спеціалізованій вченій раді Д 26.235.01 Інституту історії України НАН України відбувся успішний захист дисертації.

Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент Криворучко О.І.

Посада, місце роботи: викладач суспільно-політичних дисциплін Комунального закладу вищої освіти «Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського».

Школьнікова Тетяна Юріївна

Спеціальність: 032 Історія та археологія

Тема дисертаційного дослідження «Соціальні аспекти організації охорони здоров’я населення Вінниччини і Хмельниччини у повоєнні роки (середина 1940-х – середина 1950-х рр.)».

26.02.2021 року на спеціалізованій вченій раді Д 26.235.01 Інституту історії України НАН України успішно захистила кандидатську дисертацію.

Науковий керівник – доктор історичних наук, професор Романюк І.М.

Ізмайлов Артур Олександрович

Спеціальність: 032 Історія та археологія

Тема дисертаційного дослідження «Соціально-економічні процеси на Вінниччині у 1944-1956 рр».

Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент Кравченко П.М.

Посада, місце роботи: тимчасово не працює.

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

2022 - 2023 © ВДПУ