Переглядів: 8535

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Кафедра всесвітньої історії

Місцезнаходження: вул. Острозького, 32, корпус № 3, 3 поверх, кімн. 323.

Телефон: міський - (0432) 61-67-21, вн. 2-27.

Наукові записки. Серія: "Історія"


На факультеті історії, права і публічного управління Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, що має потужний науковий потенціал, з 1999 року активно функціонує наукове фахове видання «Наукові записки ВДПУ. Серія: Історія.», віднесене до категорії «Б» (Постанови президії ВАК України: № 3-05/11 від 10 листопада 1999 року; № 1-05/2 від 10 березня 2010 року; Наказ МОН України №528 від 12.05.2015 р.; Наказ МОН України №409 від 17.03.2020 р.), на сторінках якого висвітлюються актуальні проблеми вітчизняної та світової історії, етнології, історіографії та джерелознавства, рецензуються найсучасніші монографічні праці в галузі історичних наук.

Редакційна колегія журналу, до складу якої входять провідні українські, білоруські, молдавські та польські вчені, здійснюють внутрішнє та зовнішнє рецензування усіх статей. Авторами статей окрім українських науковців, є вчені із Польщі, Німеччини, Молдови, Білорусі. Наукове видання активно співпрацює з найбільшими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування. Ця співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікацію наукових статей, проведення на базі факультету наукових конференцій, круглих столів із оприлюдненням їх результатів у науковому збірнику. «Наукові записки ВДПУ. Серія: Історія» активно використовуються у навчальному процесі – статті та матеріали рекомендуються як додаткові джерела при вивченні фахових історичних дисциплін.

Редколегія видання запрошує усіх бажаючих до співробітництва та пропонує публікацію статей. Видання розраховане на наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, здобувачів, аспірантів та докторантів, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, політичних та громадських діячів, що мають певні наукові здобутки в галузі історії.

До друку приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (ад’юнктів, аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.Журнал “Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія” входить до категорії «Б» переліку фахових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (Наказ МОН України №409 від 17.03.2020 р.).

Збірник індексується в міжнародних базах даних: Index Copernicus, Google Scholar, Crossref.

Тематика: висвітлення питань у галузі історії.

ISSN 2411-2143 (Print); ISSN (online) 2709-2453

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8414 від 06.02.2004 р.

Спеціальність ДАК: Історичні науки.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Періодичність: 4 рази на рік (березень, червень, вересень, грудень)

Адреса редакції: 21001, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, Факультет історії, права і публічного управління..

Телефони: (0432) 26-71-33; 067-417-26-06.

E-mail: naukzapVDPU@meta.ua


АДРЕСА САЙТУ ВИДАННЯ

Склад редакційної колегії збірника наукових працьМельничук Олег Анатолійович
- доктор історичних наук, професор (головний редактор)

Олег Мельничук, доктор історичних наук, профессор (головний редактор) (Україна);

Юрій Зінько, кандидат історичних наук, профессор (заступник головного редактора) (Україна);

Анатолій Войнаровський, кандидат історичних наук, доцент (відповідальний секретар) (Україна);

Сергій Гальчак, доктор історичних наук, професор (Україна);

Віктор Даниленко, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України (Україна);

Ганна Магдалена Зовчак, доктор гуманітарних наук, профессор (Польща);

Тетяна Кароєва, доктор історичних наук, професор (Україна);

Ольга Коляструк, доктор історичних наук, профессор (Україна);

Валерій Кононенко, доктор історичних наук, професор (Україна);

Сергій Корновенко, доктор історичних наук, професор (Україна);

Марина Кругляк, кандидат історичних наук, доцент (Україна);

Григорій Лазько, доктор історичних наук, професор (Республіка Білорусь);

Іван Романюк, доктор історичних наук, професор (Україна);

Владилена Сокирська, доктор історичних наук, професор (Україна);

Галина Стародубець, доктор історичних наук, профессор (Україна);

Юрій Степанчук, доктор історичних наук, професор (Україна);

Сергій Суляк, кандидат історичних наук, доцент (Республіка Молдова);

Вікторія Тельвак, кандидат історичних наук, доцент (Україна);

Юлія Хитровська, доктор історичних наук, професор (Україна);

Ярослав Цецик, кандидат історичних наук, доцент (Україна).


Контактні телефони:

067 417-26-06 (Мельничук Олег Анатолійович – головний редактор)

096 509-73-20 (Мурашова Ольга Петрівна – технічний редактор)


Вимоги до рукописів

2022 - 2023 © ВДПУ