Переглядів:

Деканат

Місцезнаходження: вул. Острозького, 32, корпус № 3, 3 поверх, кімн. 321.

Телефон: міський - (0432) 67-67-21, вн. 2-88.

Cторінка абітурієнта

переглянути презентацію

Ступінь вищої освіти «Бакалавр»

Галузь знань 01 Освіта

Спеціальність 014 Середня освіта(Історія)

Спеціалізації: • правознавство;

• українознавство та краєзнавчо-туристична робота.

Галузь знань 08 Право

Спеціальність 081 Право

Галузь знань 281 Публічне управління та адміністрування

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування


Ступінь вищої освіти «Магістр»

Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Спеціальність 032 Історія та археологія

Галузь знань 01 Освіта

Спеціальність 014 Середня освіта(Історія)

Спеціалізації: • правознавство;

• українознавство та краєзнавчо-туристична робота.

Заочне відділення

Заочне відділення функціонує з 1992 року.

За заочною формою навчання студенти здобувають фах ”Історія та правознавство” за освітньо-кваліфікаційними рівнями “Бакалавр”, “Магістр”.

Методист заочного відділення
Дачук Галина Василівна
Секретар факультету історії, етнології і права
Кравчук Катерина Леонідівна
2019 - 2020 © ВДПУ