Переглядів: 3623

Кафедра всесвітньої історії

Місцезнаходження: вул. Острозького, 32, корпус № 3, 3 поверх, кімн. 323.

Телефон: міський - (0432) 61-67-21, вн. 2-27.Допоміжний матеріал


Перелік дисциплін,
що читаються викладачами кафедри всесвітньої історії
  1 курс
 • Вступ до історії
 • Історія первісного суспільства
 • Історія стародавнього світу
 • Історія слов’янських народів
  2 курс
 • Історія середніх віків
 • Історія слов’янських народів
 • Джерелознавство історії України
  3 курс
 • Нова і новітня історія країн Європи і Америки
 • Нова і новітня історія країн Азії і Африки
 • Історія світової культури
 • Історія слов’янських народів
  4 курс
 • Нова і новітня історія країн Європи і Америки
 • Історіографія всесвітньої історії
 • Нова і новітня історія країн Азії і Африки
 • Історія світової культури
  Ступеня «Магістр»
 • Історія міжнародних відносин
 • Актуальні питання історіографії та джерелознавства
 • Сучасні проблеми світового розвитку
 • Європейські інтеграційні процеси
 • Організація та методика написання магістерських робіт з історії
  Доктор філософії у галузі історії
 • Тоталітарні режими в історії ХХ ст.
 • Актуальні проблеми всесвітньої історії
 • Історіографія та джерелознавство в дослідженні історії
 • Організація та методика підготовки й написання дисертаційного дослідження з історії
2019 © ВДПУ