Переглядів:

Деканат

Місцезнаходження: вул. Острозького, 32, корпус № 3, 3 поверх, кімн. 321.

Телефон: міський - (0432) 61-67-21, вн. 2-88.

Наукова робота

Факультет акредитований за 4 рівнем і готує фахівців за ступенями вищої освіти бакалавр (термін навчання 4 роки) і магістр (1,4 роки). Діє очна і заочна аспірантура й докторантура з спеціальності: 032 Історія та архіологія.

Гордістю факультету є його випускники, які успішно працюють у загальноосвітніх школах, коледжах, вищих навчальних закладах, є керівниками освітніх установ, державними службовцями, співробітниками правоохоронних органів, працівниками екскурсійних бюро, займаються творчою й науковою роботою.

В факультеті домінує культ науки. Щорічно наші викладачі видають монографічні дослідження, навчально-методичні посібники й підручники. На факультеті здійснюється випуск періодичних наукових видань «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія», який включено до переліку наукових фахових видань (Категорії Б), в яких можуть публікуватися результати дисиртаційних робіт історичних наук (НАК МОН України №409 від 17.03.2020) видання індексується в index Copernicus та Google Scholar, «Вісник історичного факультету історії, етнології і права». Студенти свої наукові дослідження публікують у збірнику наукових праць «Вісник студентського наукового товариства». На факультеті функціонують проблемна група з дослідження регіональної історії (історії Східного Поділля), «Insperation club» (ігрові технології у навчанні історії), навчально-наукова лабораторія з історії та етнології Східного Поділля.

Органи самоврядування координують студентську наукову роботу, здійснюють захист прав студентів та організовують їх дозвілля, соціально-побутове життя, художню самодіяльність.

Свої теоретичні знання студенти мають можливість закріпити під час педагогічної практики у загальноосвітній школі, правової – в органах МВС, прокуратури, суду, а також музейно-архівної і польової археологічної й навчально-наукової практик.

Всі хто мріють про професію історика на нашому факультеті отримають ґрунтовні знання і стануть висококваліфікованими фахівцями!


Видавнича діяльність

Найважливіші видання 2018 р.:

Всього видано 264 найменувань, обсягом 268, 53 др. арк.

Романюком І.М. (в співавторстві «Українська історична наука в сучасному освітньому та інформаційному просторі» - К., 2018.

Кароєва Т.Р. «Історія має право сподіватись від міста Вінниці блискучого майбуття…». - Вінниця: Нілан-ЛТД, 2018. – 216 с.

Степанчук Ю.С. «Образ Богдана Хмельницького в новітній українській та зарубіжній історіографії» - Вінниця: «Меркьюрі-Поділля», 2018. - 572 с.

Мельничук Т.А.(у співавторстві) Навчальний посібник «Педагогічна практика студентів-істориків». – Вінниця, 2018. – 168 с.

Проведені наукові форуми у 2018 р

ХХІХ Вінницька Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція (6-7 вересня 2018 р.)

Вінницька обласна науково-практична конференція до відзначення 85-річчя Голодомору 1932-1933 рр. 22 листопада 2018 р.

VI Всеукраїнська наукова конференція із серії «ХХ століття: від модерності до традиції» на тему: «Постать Миколи Євшана в контексті розвитку українського модернізму» (18-19 жовтня 2018 р.).

27-28 квітня 2018 р. відбувся ІV Всеукраїнський науково-теоретичний семінар «Життя “по-радянськи”: проблеми вивчення та інтерпретації» з циклу «Повсякденність: візії та смисли».

На базі факультету підготували студентсько-викладацьку наукову конференцію (березень 2018 р.), круглий стіл до 400-річчя від народження Івана Богуна (12.06.2018 р.) та науково-практичні семінари до 100-річчя битви під Крутами (23.01.2018 р.) та до 100-річчя Української національно-визвольної революції 1917-1921 рр. та злуки УНР та ЗУНР (01.11.2018 р.).

Виступили співорганізаторами Обласного форуму вчителів історії та правознавства в рамках ІІІ регіонального фестивалю педагогічної майстерності «LEADFEST». У КЗ «Вінницька академія неперевної освіти».

За підтримки Вінницької міської ради, Українського культурного фонду та Подільської громади викладачі взяли участь у Міжнародному фестивалі сучасного мистецтва «ГОГОЛЬ-FEST» на освітній платформі «Урбаністика».

Колектив факультету виступив спіорганізатором проведеня:

І Всеукраїнської Ямпільської історико-краєзнавчої конференції, 28-29.09. 2018 р.

І Всеукраїнської Жмеринської історико-краєзнавчої конференції, 23.03.2018 р.

Створено Всеукраїнський центр з історії повсякденності (кер. проф. Коляструк О.А.), університетський центр усної історії (кер. доц. Батирєва І.М.), творчу майстерню з методики викладання історії (доц. Мельничук Т.А.), консультаційний центр з краєзнавства для вчителів та учнів міста і області (доц. Войнаровський А.В.).

Триває співробітництво з Інститутом етнології та культурної антропології Варшавського університету.

Здійснюється міжнародний проект з дослідження колективної пам’яті про Другу світову війну в Україні і Німеччині (2017-2019).

Проф. Коляструк О.А., доценти Жмуд Н.В., Батирєва І.М., Криворучко О.І. та Войнаровський А.В. разом із студентами-істориками взяли участь у проекті Літня школа «Долаючи радянське» (липень 2018 р.).

Доценти кафедри Войнаровський А.В, Жмуд Н.В., Криворучко О.І. підготували два навчальних фільми з історії Української революції на Поділлі.

Здобутки студентів іторичного факультету у всеукраїнських конкурсах та олімпіадах

Зінько І.Ю. є організатором та керівником правового клубу «Феміда».

Лапшин С.А. є керівником гуртка з політології та наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених факультету історії, етнології і права Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Доц. Кузьмінець Н.П. керувала проблемними групами «Культура ХХ ст.» та «Суперечливі моменти історії України та Росії».

Під керівництвом доцента кафедри Мельничук Т.А. було створено Ігровий історико-правовий простір «Inspiration club», метою проекту є удосконалення вмінь та навчинок студентів у роботі із школярами. Проект у своєму науково-практичному доробку доповнили інші викладачі кафедри (проф. Коляструк О.А., доц. Гребеньова В.О.).

Студентка 4 курсу Мартинюк Оксана Василівна здобула 2 місце на другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з історії, що проходила на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (керівник доцент Войнаровський А. В.).

Студентка 4 курсу Бредіхіна Ганна Олегівна здобула 3 місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з історії та археології (м. Кропивницький) (керівник доцент Кравчук О. М.).

Студентка першого курсу магістратури Федоченко Анастасія здобула 3 місце на конкурсі історичних робіт організованому міжнародним форумом «Сяйво» (керівник доцент Кравчук О. М.).

Cтудентські наукові гуртки

На факультеті історії, етнології і права функціонують студентські наукові гуртки:

Історії України (науковий керівник – доцент Стадник Олена Олексіївна)


Всесвітньої історії (науковий керівник – доцент Мазур Інна Віталіївна)


Археології та етнології (науковий керівник – доцент Косаківський Віктор Афанасійович)


Історії світової культури (керівник - професор Коляструк Ольга Анатоліївна)


Керівництво роботою гуртків здійснюють доцент Стадник О.О., доцент Кравчук О.М., ст. викл. Мазур І. В., доцент Косаківський В.А.

Загалом науковою роботою у гуртках охоплено понад 190 студентів університету.

Форми роботи гуртків різноманітні. Доповіді на засіданні, реферування статей, підготовка публікацій до вітчизняних та зарубіжних наукових форумів.

Викладачами і кафедрами факультету забезпечується робота гуртків з «Історії України» (керівник доцент Стадник О. О., кафедра історії України), «Всесвітньої історії» (керівник доцент Мазур І. В., кафедра всесвітньої історії), «Археології та етнографії Поділля» (керівник доцент Косаківський В. А., кафедра культури та методики навчання історії та спеціальних історичних дисциплін), світової культури(керівник професор Коляструк О. А., кафедра культури, методики навчання історії та спеціальних історичних дисциплін). Активну роботу проводять три творчі міжкафедральні групи з підготовки студентів до конкурсів студентських наукових робіт та ІІ рівня Всеукраїнських тематичних олімпіад з історії України, всесвітньої історії, політології, культурології. Студенти факультету під керівництвом викладацького складу активно беруть участь у різноманітних наукових форумах – Міжнародних та Всеукраїнських, регіональних конференціях, семінарах, виставках. Регулярно подають заявки на участь в грантових проектах. Щорічно проводяться факультетські конференції, результати НДР студентів публікуються у віснику СНТ факультету історії, етнології і права.

З 2017 р. продовжує свою роботу гурток із всесвітньої історії (науковий керівник доц. Мазур І.В.). Студентський науковий гурток є однією з форм навчального процесу, спрямована на розширення наукового потенціалу й формування навички науково-дослідної діяльності в студентів у вільний від навчання час. Гурток є добровільною організацією студентів, що виявили бажання опанувати методику наукових досліджень і успішно поєднують таку діяльність із навчанням.

Гурток з всесвітньої історії є важливим елементом підготовки майбутніх вчителів і науковців, студентів-істориків. Гурток сприяє більш поглибленому вивченню історії студентами в процесі навчання у вищому навчальному закладі, виявленню талановитої молоді, і залученню її, за науковими інтересами, до професійного вивчення всесвітньої історії, з перспективою планування наукових досліджень.

У певній мірі робота на гуртку також дозволяє виявити прогалини в знаннях студентів, дозволяє усунути їх, що сприяє кращій підготовці випускників до іспитів і загальному підвищенню якості освіти.

Основними цілями роботи наукового гуртка є:

- сприяти підвищенню наукової підготовки студентів;

- формувати в студентів інтерес до наукової творчості;

- розвивати творче мислення, наукової самостійності, поглиблення отриманих у навчальному процесі знань;

Засідання наукового гуртка відбуваються у формі доповідей головних доповідачів по певним темам і обговорення, дискусій студентів щодо змісту виступів. Під час представлення головними доповідачами своїх тем використовується мультимедійна дошка (в 314 ауд.), за допомогою якої студенти демонструють тематичні історичні презентації та переглядають уривки з документальних фільмів.

Перспективними завданнями наукового гурта з всесвітньої історії є:

1) забезпечення активної участі студентів у проведенні наукових конференцій,

2) конкурсів на кращу наукову роботу;

3) організації і проведенні студентських наукових конференцій;

4) запрошенні на засідання гуртка для виступів відомих учених, викладачів, аспірантів.

Під керівництвом проф. Романюка І.М. студенти магістратури Пенішкевич О., Танасійчук М., Якименко А. стали дипломантами Всеукраїнського турніру істориків (м. Київ).

Доц. Жмуд Н.В. започаткувала відкриті заняття з курсу «Туристичне краєзнавство: екскурсійна робота», за її участі і керівництва студенти розробили і апробували понад 15 екскурсійних маршрутів по м. Вінниці.

Для студентів Історичного факультету були організовані зустрічи з відомими істориками України, з працівниками Вінницького окружного адміністративного суду, службовцями кримінальної міліції у справах неповнолітніх.

Зв’язки з ВНЗ і науковими центрами України та зарубіжжя

 • Київський Національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Інститут етнології і культурної антропології Варшавського університету (Республіка Польща);
 • Гомельський державний університет (Республіка Білорусь);
 • Університет Кардинала Стефана Вишинського у Варшаві (Республіка Польща);
 • Київський Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова
 • Вінницький Національний медичний університет імені Миколи Пирогова;
 • Вінницький Національний технічний університет;
 • Київський славістичний університет;
 • Черкаський Національний університет імені Богдана Хмельницького;
 • Кам’янець-Подільський Національний університет імені Івана Огієнка.

Науковими установами

 • Інститут історії України НАН України;
 • Інститут археології НАН України (м. Київ);
 • Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського НАН України (м. Київ);
 • Київським регіональним центром Академії Правових наук України, м. Київ;
 • Український центр розвитку музейної справи(м. Київ);
 • Видавництво «Раритети України» (м. Харків);
 • Інституту маркетингу, компанії «СОЦІС» (м. Київ).

Партнери в місті і області

 • Вінницька обласна рада;
 • Вінницька обласна державна адміністрація;
 • Вінницький міськвиконком;
 • Державний архів Вінницької області;
 • Вінницький обласний краєзнавчий музей;
 • Вінницький обласний центр народної творчості;
 • Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва;
 • Центр історії Вінниці;
 • Краєзнавче товариство «Поділля»;
 • Літинський Центр Народної Культури;
 • Музей гончарного мистецтва ім. О.Г. Луцишина;
 • ЗМІ: міська радіокомпанії «Місто над Бугом», друкованими ЗМІ, регіональні канали ТБ, інтернет видання.

Співробітництво відбувається у формі обміну науковою інформацією, публікації статей у наукових виданнях цих установ та ВНЗ, участі у науково-практичних конференціях.

Історичний факультет активно бере участь у виконанні Всеукраїнської програми формування зводу пам’яток історії та культури. Керівник редакційної колегії проф. Зінько Ю.А.

Готується черговий випуск фахового періодичного видання «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія: Збірник наукових праць» / За заг. ред. проф. О.А. Мельничука. Здійснено реєстрацію видання у ISSN (International Standard Serial Number), видання включено до бази даних Index Copernicus (IC) та Google Scholar. — онлайнові наукометричні бази даних з внесеної користувачем інформації.

Сайт журналу

2022 - 2023 © ВДПУ