Вчена рада педуніверситету

28.11.2018 р.

Вчена рада педуніверситету урочисто привітала вельмишановних ювілярів: кандидата педагогічних наук, доцента кафедри педагогіки і професійної освіти СТОЛЯРЕНКО Олену Вікторівну та заступника декана з навчальної роботи факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха, кандидата філологічних наук, доцента кафедри української мови КУХАР Ніну Іванівну.

Голова Вченої ради проф. Н.І. Лазаренко відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23 жовтня 2018р. вручила дипломи докторів наук викладачам нашого закладу освіти: доктору педагогічних наук ЗУЗЯК Тетяні Петрівні, доктору педагогічних наук КЛОЧКО Оксані Віталіївні, доктору психологічних наук ШПОРТУН Оксані Миколаївні.

Диплом кандидата наук вручено кандидату педагогічних наук ЖОВНИЧ Олесі Володимирівні, яка достроково завершила навчання в аспірантурі за спеціальністю 13.00.02 «Теорія і методика навчання (іноземна мова)» й успішно захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Вручено атестати доцентів кандидатам наук: доценту кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті КІЗІМ Світлані Степанівні, доценту кафедри української мови ГОРОФ'ЯНЮК Інні Валентинівні.

Свідоцтва про закінчення аспірантури Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського із побажанням якнайшвидшого захисту кандидатських дисертацій вручено випускникам-2018 аспірантури.

Вчена рада університету (протокол №5) розглянула наступні заплановані питання:

1. Підсумки прийому здобувачів вищої освіти до Педуніверситету у 2018 році та завдання щодо забезпечення якісного набору вступників у 2019 році

Інформував відповідальний секретар Приймальної комісії кандидат біологічних наук, доцент Рогач В.В.

В обговоренні питання брали участь: декан факультету іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент Ямчинська Т.І., декан природничо-географічного факультету, кандидат географічних наук, доцент Стефанков Л.І.

2. Присвоєння вчених звань кандидатам наук.

Інформувала т.в.о. вченого секретаря, кандидат історичних наук Поліщук А.С.

3. Якість викладання вибіркових загальноуніверситетських дисциплін циклу загальної підготовки СВО бакалавра (денна форма навчання).

Інформувала голова комісії Вченої ради доктор філологічних наук, професор Завальнюк І.Я.

В обговоренні питання брали участь:

- кандидат психологічних наук, доцент Візнюк І.М.;

- доктор історичних наук, доцент Кононенко В.В.

Також Вчена рада педуніверситету розглянула поточні питання про рекомендацію до друку монографій, навчальних посібників, збірників наукових праць викладачів і студентів університету, затвердження тем кандидатських дисертацій здобувачів наукових ступенів.

Ярослава Пилипенко,Ірина Лапшина

Переглядів: 1