Всі українські видавці в Scopus і Web of Science

01.03.2018 р.


Шановні колеги, представляємо вашій увазі список українських видавців, наукові журнали яких індексуються в Scopus і Web of Science.

 1. Вінницький національний технічний університет
 2. ВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
 3. ВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет
 4. ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова» НАМН України
 5. Державне космічне агентство НАН України
 6. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
 7. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
 8. Запорізький державний медичний університет
 9. Запорізький національний технічний університет
 10. Інститут біохімії імені О.В.Палладіна НАН України
 11. Інститут геофізики НАН України імені С. І. Субботіна
 12. Інститут електродинаміки НАН України
 13. Інститут зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України
 14. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
 15. Інститут математики НАН України
 16. Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України
 17. Інститут механіки імені С. П. Тимошенка НАН України
 18. Інститут мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України
 19. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
 20. Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
 21. Інститут теоретичної фізики імені М.М.Боголюбова НАН України
 22. Інститут термоелектрики НАН та МОН України
 23. Інститут Трансформації Суспільства
 24. Інститут фізики конденсованих систем НАН України
 25. Iнститут фізичної оптики імені О.Г. Влоха
 26. Інститут фізіології імені О. О. Богомольця НАН України
 27. Інститут ядерних досліджень НАН України
 28. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 29. Київський національний університет будівництва та архітектури
 30. Львівський національний університет імені Івана Франка
 31. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
 32. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
 33. Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України
 34. Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»
 35. Національний науково-природничий музей НАН України
 36. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
 37. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
 38. Національний університет «Києво-Могилянська академія»
 39. Національний університет «Львівська політехніка»
 40. Наукове товариство офтальмологів України
 41. Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України
 42. НТУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
 43. Одеська національна академія харчових технологій
 44. Одеський національний політехнічний університет
 45. ООО "Научное сообщество анатомов, гистологов, эмбриологов и топографанатомов Украины"
 46. Південноукраїнський національний педагогічний університет імені Костянтина Ушинського
 47. Сумський державний університет
 48. Тернопільський національний економічний університет
 49. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
 50. Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
 51. Харківський ННІ ДВНЗ «Університет банківської справи»
 52. Чернігівський національний технологічний університет
 53. Allerton Press Inc.
 54. American Institute of Physics
 55. Begell House Inc.
 56. Centre of Sociological Research
 57. Laurus Press
 58. LLC "Business Perspectives"
 59. LLC Morion
 60. PC "TECHNOLOGY CENTER"
 61. Publishing House "Akademperiodyka"
 62. Siauliai University Press
 63. Springer International Publishing AG

Детальніше


переглядів: 1