Засідання вченої ради

26.10.2016 р.


На засіданні Вченої ради Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 26 жовтня 2016р. розглядали наступні питання:

1. Затвердження навчальних програм дисциплін вищої школи

2. Поточні справи.

Вчена рада Педуніверситету ухвалила:

За результатами експертизи навчально-методичних комісій структурних підрозділів університету схвалити й пропонувати ректорові навчального закладу для затвердження навчальні програми дисциплін вищої школи:

 • Освітні технології навчання (магістр) / Розр. – Волошина О.В.;
 • Асистування в інклюзивному середовищі / Розр. – Волошина О.В.;
 • Педагогічні технології інклюзивного навчання / Розр. – Давидюк М.О.;
 • Технології соціально-педагогічної діяльності / Розр. – Килівник А.М.;
 • Спецкурс із соціальної педагогіки / Розр. – Килівник А.М.;
 • Екокультура особистості (людина в сучасному соціумі) / Розр. – Килівник А.М.;
 • Вступ до спеціальності (мова і література (російська) / Розр. – Жмурко Д.О.;
 • Методика навчання російської мови і світової літератури у вищій школі / Розр. – Боюн А.М.;
 • Інноваційні технології навчання і виховання / Розр. – Тарасенко Г.С., Стахова І.А.;
 • Поведінка людей в групах / Розр. – Чала К.О.;
 • Розвиток творчого мислення викладача вищого навчального закладу / Розр. – Акімова О.В.;
 • Етика науковця / Розр. – Галузяк В.М.;
 • Психологія соціальної взаємодії / Розр. – Сидоренко Ж.В.;
 • Методологія наукових досліджень з фаху / Розр. – Сидоренко Ж.В.;
 • Загальна психологія / Розр. – Штифурак В.С.;
 • Основи теоретичної психології / Розр. – Штифурак В.С.;
 • Філософія освіти / Розр. – Акімова О.В.;
 • Педагогіка / Розр. – Галузяк В.М.;
 • Спеціальна педагогіка з історією (Дошкільна освіта) / Розр. – Холковська І.Л.;
 • Спеціальна педагогіка з історією (Початкова освіта) / Розр. – Холковська І.Л.;
 • Професійно-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу / Розр. – Холковська І.Л.;
 • Наскрізна програма практик (перепідготовка спеціалістів з психології) / Розр. – Шульга Г.Б., Коломієць Л.І., Педоренко В.М.;
 • Основи природознавства з методикою викладання / Розр. – Сарафинюк П.В., Грошовенко О.П.;
 • Наскрізна програма практик (Психологія) / Розр. – Шульга Г.Б., Коломієць Л.І., Педоренко В.М.;
 • Основи соціально-психологічних досліджень / Розр. – Шахов В.І.;
 • Валеологія і основи медичних знань / Розр. – Нестерова С.Ю.;
 • Тренінг розвитку особистості / Розр. – Чухрій І.В.;
 • Прогнозування і написання грантів актуальних наукових досліджень (доктор філософії) / Розр. – Комар Т.О.;
 • Мас-медійні технології в психології (доктор філософії) / Розр. – Антонюк М.С.;
 • Психологія сексології та сексопатології / Розр. – Шпортун О.М.;
 • Психологічний супровід в інклюзивному середовищі / Розр. – Савчук З.С.;
 • Організаційна психологія / Розр. – Шульга Г.Б.;
 • Методологічні та теоретичні проблеми в психології (доктор філософії) / Розр. – Паламарчук О.М.;
 • Теорія і методика викладання фахових дисциплін (хорове диригування) / Розр. – Лозінська Т.О., Дабіжа К.Л., Білозерська Г.О.;
 • Практикум з вокальної підготовки / Розр. – Остапчук Л.О.;
 • Основи акторської майстерності / Розр. – Швець І.Б.;
 • Мистецька педагогіка / Розр. – Кравцова Н.Є.;
 • Основи драматичного мистецтва / Розр. – Швець І.Б.;
 • Методика навчання інформатики (спеціаліст) / Розр. – Копняк Н.Б.;
 • Методика навчання інформатики (магістр) / Розр. – Копняк Н.Б.;
 • Шкільний курс інформатики / Розр. – Копняк Н.Б.;
 • Практикум з камерно-вокального репертуару / Розр. – Сідорова І.С.;
 • Теорія і методика мистецької освіти (магістр) / Розр. – Белінська Т.В.;
 • Практикум роботи з хором / Розр. – Сідорова І.С.;
 • Практикум з вокально-хорових дисциплін (бакалавр) / Розр. – Лозінська Т.О., Дабіжа К.Л.;
 • Методика викладання фахових дисциплін (хорове диригування) / Розр. – Лозінська Т.О., Дабіжа К.Л., Білозерська Г.О.;
 • Практикум з читання хорових партитур (бакалавр) / Розр. – Газінський В.І., Лозінська Т.О.;
 • Фах (хорове диригування) (бакалавр) / Розр. – Лозінська Т.О., Дабіжа К.Л.;
 • Практикум з диригентської підготовки (магістр) / Розр. – Лозінська Т.О., Дабіжа К.Л.;
 • Курс професійної майстерності за обраним фахом (хорове диригування) (магістр) / Розр. – Лозінська Т.О., Дабіжа К.Л.;
 • Курс професійної майстерності за обраним фахом (вокал) (магістр) / Розр. – Василевська-Скупа Л.П.;
 • Наскрізна програма виробничої практики (магістр – Мова і література (російська, англійська) / Розр. – Боюн А.М., Мельник Т.М., Таратута С.Л.;
 • Історія соціальної роботи / Розр. – Фуштей О.В.;
 • Соціальна педагогіка (бакалавр) / Розр. – Фуштей О.В.;
 • Прикладні методики в соціальній роботі / Розр. – Фуштей О.В.;
 • Соціально-педагогічна профілактика деліквентної поведінки (бакалавр) / Розр. – Фуштей О.В.;
 • Педагогіка сімейного виховання (бакалавр) / Розр. – Фуштей О.В.;
 • Теорія та історія соціального виховання / Розр. – Фуштей О.В.;
 • Етнопсихологія та психологія дитячої творчості / Розр. – Чала К.О.;
 • Етнопсихологія / Розр. – Савчук З.С.;
 • Реабілітаційна педагогіка / Розр. – Фуштей О.В.;
 • Психологія здоров’я та здорового способу життя / Розр. – Штифурак В.С.;
 • Психологія людей з особливими потребами / Розр. – Комар Т.О.;
 • Психологія праці / Розр. – Перегончук Н.В.;
 • Вікова і педагогічна психологія / Розр. – Чухрій І.В.;
 • Психологія педагогічна / Розр. – Перегончук Н.В.;
 • Психологія / Розр. – Коломієць Л.І.;
 • Патопсихологія / Розр. – Ніщук Г.М.;
 • Теорія та методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями / Розр. – Візнюк І.М.;
 • Наскрізна програма практичної підготовки магістрів (на основі бакалаврського рівня) / Розр. – Чухрій І.В.;
 • Психологія педагогічна (бакалавр) / Розр. – Браніцька Т.Р.;
 • Основи психологічної корекції (спеціаліст) / Розр. – Яковліва О.П.;
 • Основи психологічної корекції (магістр) / Розр. – Яковліва О.П.;
 • Вища геометрія (бакалавр) / Розр. – Туржанська О.С.;
 • Інфографіка та хмарні технології (магістр) / Розр. – Копняк Н.Б.;
 • Вища математика (бакалавр) / Розр. – Туржанська О.С.;
 • Сестринська справа / Розр. – Гудзевич Л.С.;
 • Спеціальна педагогіка з історією (спеціаліст) / Розр. – Холковська І.Л.;
 • Психологія розвитку (магістр) / Розр. – Яковліва О.П.;
 • Основи педагогічної майстерності (бакалавр) / Розр. – Яковліва О.П.;
 • Вступ до спеціальності (Соціальна робота) / Розр. – Перегончук Н.В.;
 • Психологія / Розр. – Перегончук Н.В.;
 • Основи волонтерської діяльності / Розр. – Візнюк І.М.;
 • Теорія соціальної роботи / Розр. – Браніцька Т.Р.;
 • Технології роботи соціального гувернера / Розр. – Браніцька Т.Р.;
 • Методика фізичного виховання та валеологічної освіти / Розр. – Пахальчук Н.О.;
 • Сучасні ігрові види спорту (магістр) / Розр. – Вознюк Т.В.;
 • Методика навчання освітньої галузі „Здоров’я і фізична культура” / Розр. – Пахальчук Н.О.;
 • Професійна майстерність (бакалавр) / Розр. – Мацейко І.І., Шевчук М.А.;
 • Наскрізна програма практики підготовки вчителя біології, хімії та екології (магістр) / Розр. – Левчук Н.В.

В поточних питаннях члени Вченої ради обговорювали питання про рекомендацію до друку навчальних посібників викладачів університету, збірників наукових праць; про затвердження індивідуальних програм кандидатського іспиту (частина ІІ) здобувачів наукового ступеня кандидата наук та аспірантів університету; про затвердження тем кандидатських дисертації аспірантів 1-го року навчання, здобувачів наукового ступеня кандидата наук.

Вчена рада Педуніверситету ухвалила:

1. За результатами експертизи науково-методичної ради університету (протокол №3 від 17.10.2016р.) рекомендувати до друку:

- навчальний посібник „Основи науково-дослідної роботи магістрантів та аспірантів у вищих навчальних закладах: спеціальність 017 Фізична культура і спорт” / За заг. ред. В.М.Костюкевича;

- монографію КАПЛІНСЬКОГО В.В. „Загальнопедагогічна компетентність учителя: особливості, складники, шляхи формування”;

- збірник наукових праць „Фізична культура, спорт та здоров?я нації” - Вип.1 / Гол. ред. В.М.Костюкевич;

- збірник тез доповідей Міжнародного конгресу зі спеціальної педагогіки, психології та реабітології „Освіта дітей з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії” / Ред.кол.: В.В.Засенко, А.А.Колупаєва, Н.І.Лазаренко, З.П.Ленів.

2. За результатами експертизи науково-методичної ради університету (протокол №3 від 17.10.2016р.) схвалити і пропонувати ректору університету для затвердження індивідуальні програми кандидатського іспиту (частина ІІ):

спеціальність 07.00.01 – історія України

Рубана Володимира В’ячеславовича;

спеціальність 03.00.12 – фізіологія рослин

Шаталюк Галини Сергіївни;

Кравець Оксани Олексіївни;

спеціальність 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання

різних груп населення

Галандзовського Станіслава Миколайовича;

спеціальність 11.00.11 – конструктивна географія

і раціональне використання природних ресурсів

Безлатньої Любові Олександрівни;

Буряк-Габрись Ірини Олександрівни;

Когайчук Сніжани Юріївни;

спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Твердохліб Наталії Валеріївни;

Гаврилюк Оксани Анатоліївни;

Шустової Наталії Юріївни;

Волкодав Тетяни Анатоліївни.

3. За результатами експертизи науково-методичної ради університету (протокол №3 від 17.10.2016р.) затвердити теми дисертаційних досліджень аспірантів 1-го року навчання: ДАВІДЧУК Алли Олегівни із спеціальності 011 «Науки про освіту»(н/к – доц. Галузяк В.М.); ВИШИВАННОЇ Лілії Сергіївни із спеціальності 011 «Науки про освіту» (н/к – доц. Столяренко О.В.); ПОРТЯНКО Вікторії Павлівни із спеціальності 011 «Науки про освіту» (н/к – канд.пед.наук Ленів З.П.); ПОДУФАЛОВА Анатолія Івановича із спеціальності 011 «Науки про освіту» (н/к – доц. Давидюк М.О.); СТОЛЯР Тетяни Валеріївни із спеціальності 011 «Науки про освіту» (н/к – доц.. Захарченко Н.В.); СЛУШНОГО Олега Миколайовича із спеціальності 011 «Науки про освіту» (н/к – проф. Акімова О.В.); МОСКОВЧУК Ольги Сергіївни із спеціальності 011 «Науки про освіту» (н/к – доц. Холковська І.Л.); МАЗУР Катерини Володимирівни із спеціальності 011 «Науки про освіту» (н/к – доц. Волошина О.В.); УМАНСЬКОЇ Юлії Валеріївни із спеціальності 011 «Науки про освіту» (н/к – доц. Ігнатова О.М.); ІСЬКОВОЇ Лілії Михайлівни із спеціальності 015 «Професійна освіта» (н/к – проф.. Мозгальова Н.Г.); СІРАК Інни Петрівни із спеціальності 015 «Професійна освіта» (н/к – проф. Кадемія М.Ю.); ПАРУБОК Катерини Олександрівни із спеціальності 015 «Професійна освіта» (н/к – доц. Гордійчук Г.Б.); КІРЖИ Надії Василівни із спеціальності 015 «Професійна освіта» (н/к – доц. Кобися В.М.); ЧЕРЧИК Наталії Леонідівни із спеціальності 015 «Професійна освіта» (н/к – доц. Коношевський Л.Л.); КУШНІР Аліни Сергіївни із спеціальності 015 «Професійна освіта» (н/к – доц.. Шевченко Л.С.); САПОГОВА Микити Володимировича (проф. Кадемія М.Ю.); ЗЕЛЕНЮКА Сергія Вікторовича із спеціальності 015 «Професійна освіта» (н/к – проф. Шахов В.І.); ГОНГАЛО Наталії Володимирівни із спеціальності 014 «Середня освіта (математика)» (н/к – проф. Матяш О.І.); ТЮТЮННИК Діани Олегівни із спеціальності 014 «Середня освіта (математика)» (н/к – проф. Матяш О.І.); КАТЕРИНЮК Галини Дмитрівни із спеціальності 014 «Середня освіта (математика)» (н/к – проф. Матяш О.І.); СКИДАН Вікторії Анатоліївни із спеціальності 014 «Середня освіта (українська література)» (н/к – проф. Куцевол О.М.); ГОЛОВКІНОЇ Вікторії Володимирівни із спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» (н/к – проф. Фурман Ю.М.); ТУРЛЮК Вікторії Володимирівни із спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» (н/к – доц. Асаулюк І.О.); ДІДУРИ Руслани Володимирівни із спеціальності 103 «Науки про Землю» (н/к – проф. Денисик Г.І.); ГОРОБЕЦЬ Інни Володимирівни із спеціальності 035 «Філологія» (н/к – проф. Завальнюк І.Я.); ЛЕВЧУКА Дмитра Володимировича із спеціальності 032 «Історія та археологія» (н/к – доц. Кравченко П.М.); ГУЦОЛА Дмитра Олександровича (н/к – доц. Криворучко О.І.); ТКАЧЕНКО Анжеліки Вікторівни із спеціальності 032 «Історія та археологія» (н/к – проф. Зінько Ю.А.); ІЗМАЙЛОВА Артура Олександровича із спеціальності 032 «Історія та археологія» (н/к – доц. Кравченко П.М.); ІЗМАЙЛОВОЇ Наталії Олегівни із спеціальності 053 «Психологія» (н/к – доц. Паламарчук О.М.); ПОДОРОЖНЬОГО Вадима Григоровича із спеціальності 053 «Психологія» (н/к – доц. Паламарчук О.М.); ГУРИ Світлани Миколаївни із спеціальності 053 «Психологія» (н/к – Паламарчук О.М.); ГРАБІЩУК Світлани Василівни із спеціальності 053 «Психологія» (н/к – ст.викл. Безверхий О.С.); ЯРЕМЕНКО Лесі Вікторівни із спеціальності 053 «Психологія» (н/к – доц. Комар Т.О.); НЕМАШ Лілії Ігорівни із спеціальності 053 «Психологія» (н/к – доц. Комар Т.О.); МЕЛЬНИК Ірини Миколаївни із спеціальності 053 «Психологія» (н/к – проф. Шахов В.І.); ПАНАСЮК Раїси Василівни із спеціальності 053 «Психологія» (н/к – доц. Комар Т.О.); ЯМКОВОЇ Інни Сергіївни із спеціальності 053 «Психологія» (н/к – доц. Комар Т.О.); ПОЛІЩУК Олени Степанівни із спеціальності 053 «Психологія» (н/к – доц. Паламарчук О.М.); СТЕПАНЕНКО Інни Олексіївни із спеціальності 091 «Біологія» (н/к – доц. Бекас О.О.).


Голова Вченої ради доц. Лазаренко Н.І.

Вчений секретар доц. Лапшина І.М.


переглядів: 1