ШКІЛЬНА ПРАКТИКА

У рамках пілотування оновленої програми з «Методики навчання англійської мови» студенти 2 курсу факультету іноземних мов розпочали проходження практичної підготовки. Згідно Програми практична підготовка студентів має наскрізний характер і відбувається впродовж вивчення всього курсу методики під час педагогічної практики в загальноосвітніх навчальних закладах. Кероване спостереження (Guided Observation) проходить у третьому та четвертому семестрах. Базою практики є Гуманітарна гімназія №1 м Вінниця.

Під час практики студенти-другокурсники мають можливість спостерігати за роботою досвідчених вчителів Ш Г.В., Коваль Л.Л., Вестлунд Т.В. та пов’язати набутий досвід з навчальним матеріалом першого модуля курсу методики - «Розуміння учнів та процесу навчання іноземної мови/Understanding Learners and Learning». Щоб цей процес відбувався цілеспрямовано, студенти виконують завдання для спостереження – 1) з’ясувати ролі (teacher roles), які виконував вчитель під час уроку англійської мови (фасилітатор, мотиватор, мовний експерт, організатор тощо); 2) охарактеризувати за певними критеріями, наскільки студентоцентрованим був урок; 3) через спостереження визначити психологічний тип певного учня, що вивчає англійську мову. За загальним визнанням студентів такий досвід є надзвичайно корисним для майбутніх учителів англійської мови.переглядів: 1