Засідання вченої ради

19.03.2024 р.

У Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського відбулося засідання вченої ради.

Проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор Алла Коломієць проінформувала членів вченої ради про представленість наукових досліджень викладачів ВДПУ імені Михайла Коцюбинського у міжнародних наукових базах Scopus, WoS.

Обговорено питання щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри математики та інформатики Олені Сої (проінформувала вчений секретар, кандидат педагогічних наук, професор Ірина Лапшина).

Голова комісії вченої ради, доктор педагогічних наук, професор Тетяна Зузяк представила членам вченої ради результати планового ознайомлення комісії з роботою кафедр факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха щодо підготовки фахівців за заочною формою навчання. В обговоренні питання взяла участь завідувач кафедри української літератури, кандидат педагогічних наук, доцент Алла Віннічук, яка представила узагальнений досвід викладачів кафедри щодо навчання студентів заочної форми навчання та повідомила про особливості організації практики для студентів.

Позитивно, що в процесі підготовки фахівців за заочною формою навчання кафедрами факультету дотримуються галузеві стандарти вищої освіти, сучасні вимоги і підходи до організації освітнього процесу за заочною формою навчання.