Презентація академічних видань

09.11.2023 р.

У Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського відбулась презентація академічних видань Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.

У рамках доброчинної акції «Національна академія наук України – бібліотекам», присвяченої 32-й річниці відновлення Незалежності України, Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнології (ІМФЕ) ім. М. Т. Рильського НАН України до бібліотеки нашого університету передано 48 примірників фундаментальних видань народознавчого та мистецтвознавчого спрямування, які безсумнівно збагатять її науковий потенціал.

Серед надзвичайно цінних видань варто виділити унікальний корпус фольклорно-етнографічних експедиційних джерел «Етнографічний образ сучасної України», перевидану етнографічну спадщину П. Чубинського, М. Костомарова, Ф. Колесси,

багатотомні історії з образотворчого та декоративного мистецтва, музики, театру та кіномистецтва, а також фольклористичні енциклопедичні праці.

Передані книги є важливими джерелами вивчення національної культури для краєзнавців, здобувачів вищої освіти, всіх, хто цікавиться минувшиною України.

Презентував академічні видання Олександр Головко, голова Ради молодих учених Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Він розповів про те, як тривала підготовка, науково-дослідницька робота, експедиційні розвідки та обробка матеріалів співробітниками інституту.

Модерував презентацію Віктор Косаківський – кандидат історичних наук, доцент кафедри культури, методики навчання історії та спеціальних історичних дисциплін ВДПУ ім. М. Коцюбинського.