Науково-практична конференція
«Проблеми інформаційно-правового забезпечення децентралізації державної влади та цифрової трансформації в Україні»

15.06.2023 р.

У Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського відбулася науково-практична конференція «Проблеми інформаційно-правового забезпечення децентралізації державної влади та цифрової трансформації в Україні» присвячена 30-річчю Національної академії правових наук України.

Захід організовано факультетом права, публічного управління та адміністрування спільно Державною науковою установою «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України». Співпраця ВДПУ ім. М. Коцюбинського та НАПрН України є вже досить тривалою та плідною, зокрема, створено спільну науково-практичну лабораторію, щороку проводяться спільні наукові заходи, реалізуються проєкти.

З вітальним словом до учасників конференції звернулися:

Директор ДНУ «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України» Володимир Пилипчук вручив почесні грамоти за вагомий внесок у розвиток правової науки, високий професіоналізм та з нагоди 30-ї річниці Національної академії правових наук України ректору університету Наталії Лазаренко, декану факультету Олександру Яременку, завідувачу кафедри фундаментальних і приватно-правових дисциплін Тетяні Кронівець та подяку заступнику декана з виховної роботи та соціальних питань Єлизаветі Тимошенко.

Учасники конференції – науковці, представники органів державної влади, роботодавців, громадських організацій, державні службовці, представники органів місцевого самоврядування, адвокати, здобувачі вищої освіти – обговорили актуальні питання інформаційно-правового забезпечення децентралізації державної влади та цифрової трансформації в Україні.

Варто відзначити доповіді заступника керівника наукового центру електронного парламенту та правової інформації Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України», доктора юридичних наук, старшого наукового співробітника Ігоря Коржа та завідувача кафедри публічно-правових дисциплін, доктора юридичних наук, професора Ольги Мельничук, в яких обґрунтовано важливі питання правового забезпечення децентралізації публічної влади та її вплив на регіональні відносини; науковцями сформульовано рекомендації для покращення відповідних норм законодавства.

В рамках конференції завідувач кафедри фундаментальних і приватно-правових дисциплін, адвокат Тетяна Кронівець презентувала сертифікатну програму «Комплаєнс-менеджмент організацій», метою якої є теоретична і практична підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних на високому професійному рівні здійснювати розробку, впровадження та оцінювання ефективності системи комплаєнс-менеджменту організації (внутрішні антикорупційні політики, захист конфіденційної інформації та персональних даних, запобігання і врегулювання конфліктних ситуацій), моніторинг дотримання організацією вимог законодавства, правил, політик, норм та стандартів.

Важливою частиною заходу стало підписання меморандумів про співпрацю між Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського та Департаментом міжнародного співробітництва та регіонального розвитку (директор І.Д. Ціхановський) і Департаментом агропромислового розвитку Вінницької обласної військової адміністрації (директор Олег Сідоров). Меморандуми передбачають консолідацію зусиль сторін і використання комплексу заходів спрямованих на залучення науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти до практичного вирішення сучасних проблем публічного управління, питань функціонування суб’єків господарювання, захисту інтелектуальної власності, здійснення аналізу підприємницької діяльності та розробки програм розвитку територіальних громад; практичне навчання здобувачів вищої освіти.