Конкурс педагогічної майстерності

04.05.2023 р.

4-те травня і 27 конкурс педагогічної майстерності. В кожному з 27 конкурсів був свій ефект новизни. Новизна цьогорічного конкурсу в тому, що він вперше проводився в онлайн режимі.

Ми раділи з приводу присутності і вітального слова ректора, доктора педагогічних наук, професора, заслуженого працівника освіти і науки України Н. І. Лазаренко; присутності проректора з наукової роботи університету, доктора педагогічних наук, професора А. М. Коломієць; проректора з навчально-наукової роботи С. О. Гусєва; директора інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації, дійсного члена Національної академії педагогічних наук України Р. С. Гуревича.

Серед почесних гостей і друзів університету – Лук'янова Лариса Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, яка також звернулась до учасників та гостей з вітальним словом; Аніщенко Олена Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; завідуюча кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Житомирського університету імені Івана Франка, доктор педагогічних наук, професор Антонова Олена Євгеніївна; викладачі Уманського, Київського та Житомирського педагогічних ЗВО.

Двадцять сьомий конкурс і двадцять сьомий склад журі, солідного, об’єктивного, професійного: проф. В. М. Галузяк, проф. В. А. Фрицюк, проф. Житомирського університету ім. І. Франка Березюк О. С., проф. Асаулюк І. О., доц. Гордійчук Г. Б., доц. Глазунова Т. В., доц. Кухар Н. І., доц. Холковська І. Л., незмінний і незамінний голова журі – проректор з науково-педагогічної роботи і соціальних питань університету Л. С. Бровчак.

У конкурсах з красномовства, розв’язання проблемної педагогічної ситуації та реклами спеціальності змагались чарівна і яскрава Анастасія Авксентьєва – факультет іноземних мов (кер. доцент Хамська Н. Б.); цікавий і творчий Роман Мащенко (кер. доктор філософії Московчук О. С.); щира і неординарна Діана Нагорна – факультет мистецтв і художньо-освітніх технологій (кер. проф. Герасимова І. Г.); неповторна і поетична Анастасія Оголь – факультет філології і журналістики імені Михайла Стельмаха (кер. доцент Волошина О. В.); світла і артистична Катерина Нароцька – природничо-географічний факультет (кер. проф. Столяренко О. В.); доброзичливий і мужній Дмитро Миколюк – Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації, спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки (кер. професор Каплінський В. В.); серйозний і наполегливий Андрій Мельник – факультет фізичного виховання і спорту (кер. проф. Каплінський В. В.). Переможцями стали ВОНИ – сім унікальних особистостей та їхні керівники; ВОНА – кафедра педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами на чолі з проф. Акімовою О. В.; ВІН – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського – флагман освіти Поділля!