ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи»

21.04.2023 р.

У Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського у змішаному форматі відбулася ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи». Організатором конференції є факультет філології й журналістики імені Михайла Стельмаха спільно з Відділом діалектології Інституту української мови Національної академії наук України (м. Київ), Навчально-науковою лабораторією діалектологічних досліджень Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський Хмельницької обл.), Східноподільським лінгвокраєзнавчим центром Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (м. Умань Черкаської обл.), Чернівецьким національним університетом імені Ю. Федьковича (м. Чернівці) та бібліотекою Вінницького Педуніверситету (м. Вінниця).

Відкрила засідання ректор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, доктор педагогічних наук, професор Наталія Лазаренко, подякувала учасникам за небайдужість та зацікавлення проблематикою, а також побажала усім учасникам успішного проведення заходу.

До присутніх звернулася і декан факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха, доктор філологічних наук, професор Інна Завальнюк, яка зазначила що такий захід є важливим та сприятиме активізація науково-дослідної роботи студентів, аспірантів і молодих учених із системного вивчення регіональних особливостей діалектно-ономастичного матеріалу Поділля.

Організатором та модератором заходу була заступник декана з наукової роботи факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Інна Гороф’янюк.

Під час пленарного засідання з актуальними доповідями висту-пили:

• кандидат історичних наук, доцент кафедри культури, методи-ки навчання історії та спеціальних історичних дисциплін історичного факу-льтету Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Віктор Косаківський. Науковець здійснив екскурс у тради-ційне українське ремесло - подільське ткацтво.

• кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова Ганна Краєвська;

• доктор філологічних наук, доцент кафедри української мови Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка На-талія Коваленко;

• кандидат філологічних наук, професор кафедри української мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного універ-ситету імені Павла Тичини Тетяна Тищенко;

• кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцю-бинського Інна Гороф’янюк.

По завершенню пленарного засідання роботу конференції про-довжено на секційних засіданнях за напрямками:

• Лексико-семантичні особливості подільського говору;

• Онімний ландшафт Поділля;

• Етнолінгвістичні студії духовної культури подолян;

• Лінгвістика тексту письменників-подолян.

До роботи конференції долучилося понад 120 учасників – сту-дентів, аспірантів, науковців, дослідників з різних куточків України.