ДНІ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У ВДПУ

20.10.2022 - 21.10.2022 р.

У 2020 р. Україна вперше долучилася до відзначення Міжнародного дня академічної доброчесності. У Вінницькому державному педагогічному універистеті імені Михайла Коцюбиського вже стало доброю традицією проведення Днів академічної доброчесності.

Поняття академічної доброчесності – одне із найбільш актуальних зараз в українській освіті. Саме за якість освіти борються як центральні органи влади, так і самі ЗВО разом із громадськістю. Тому Центр внутрішньої системи забезпечення якості освіти ВДПУ ініціював проведення загальноуніверситетських онлайн-заходів, які допоможуть нагадати академічній спільноті про важливість сумлінного та чесного навчання, привернути увагу до проблеми та зростити зерно академічної чесності серед студентства.

20 та 21 жовтня року проведено низку цікавих онлайн-заходів, до яких долучилися здобувачі вищої освіти СВО бакалавра, магістра, здобувачі PhD-програм, науково-педагогічні та педагогічні працівники, співробітники ВДПУ.

Урочисте відкриття онлайн-заходів розпочав вітальним словом кандидат історичних наук, доцент, перший проректор з науково-педагогічної роботи Гусєв Сергій Олексійович, який привітав присутніх від імені ректора Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського доктора педагогічних наук, професора Лазаренко Наталії Іванівни. Розкриваючи тему «Академічна доброчесність як запорука якості вищої освіти», Сергій Олексійович звернувся до нормативної бази даного поняття, до новаторських запроваджень у реформуванні системи вищої освіти, пояснивши розмежування між зовнішньою та внутрішньою системами забезпечення якості освіти, потрактувавши поняття академічної доброчесності та академічної відповідальності.

Кандидат фізико-математичних наук, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Коломієць Алла Миколаївна підкреслила актуальність теми, яка пов’язана з тим, що Україна вибрала курс на Європейські стандарти, на кращі зразки світової культури, тому наукова спільнота має сповідувати і культуру академічну, основною складовою якої є академічна доброчесність.
Продовженням обговорення актуальних питань стало проведення кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами, керівником Центру внутрішньої системи забезпечення якості освіти ВДПУ Губіною Світланою Іванівною круглого столу «Що повинен знати студент про академічну доброчесність. Розмова на рівних», у ході якого піднімалися питання, висвітлені у Положенні університету про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти, розглядалися наслідки тривалих та системних порушень академічної доброчесності, вироблялася спрямованість заходів трьох рівнів для різних учасників освітнього процесу, наголошувалось на важливості дотримання студентами кодексу честі у навчанні, що має стати потребою і нормою кожного здобувача вищої освіти.

Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри публічно-правових дисциплін ВДПУ Мельничук Ольга Федорівна провела семінар на тему «Правові засади забезпечення академічної доброчесності». Ольга Федорівна ознайомила присутніх з нормативно-правовим забезпеченням академічної доброчесності, законодавчими визначеннями поняття «академічна доброчесність», навела випадки із судової практики в сфері академічної доброчесності та додала актуальні практичні кейси при поясненні видів порушення академічної доброчесності (правовий аспект). Ольга Федорівна розкрила законодавче розуміння поняття «академічної відповідальності», на завершення, додавши рекомендації щодо вдосконалення законодавства, що стосується академічної доброчесності.

Кандидат юридичних наук, доцент, адвокат, завідувач кафедри фундаментальних і приватно-правових дисциплін Кронівець Тетяна Миколаївна ознайомила присутніх з особливостями набуття студентами компетентностей з академічної доброчесності в процесі вивчення дисципліни «Право інтелектуальної власності».

Тетяна Миколаївна зазначила, що вивчення дисципліни зосереджено на найважливіших аспектах інтелектуальної власності, серед яких: авторське право, плагіат та академічна доброчесність, виявлення порушення права інтелектуальної власності та його захист. Тетяна Миколаївна розповіла про особливості державної реєстрації та захисту авторського права на твір; про дисциплінарну, адміністративну відповідальність за порушення академічної доброчесності.

Директор бібліотеки ВДПУ Білоус Валентина Степанівна запропонувала учасникам заходу практикум «Електронні наукові та освітні ресурси, сервіси: доступ та відповідальне використання», у якому розкрила інноваційні стратегії бібліотеки, представила ресурси бібліотеки для здобувачів вищої освіти та науковців, інституційний репозитарій, онлайн-ресурси для перевірки текстів на наявність запозичень Висвітлюючи наукометричну діяльність бібліотеки, зазначила основні позиції інформаційної культури користувача та основні показники результативності наукових досліджень.

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті, начальник інформаційно-обчислювального центру ВДПУ Уманець Володимир Олександрович провів семінар «Програмні сервіси з перевірки наукових робіт на наявність текстових запозичень», у ході якого познайомив учасників з двома системами Strikeplagiarism та Unicheck, у яких підписані меморандуми з МОН України для використання їхніх програм. У ході тренінгу «Особливості виявлення текстових запозичень у кваліфікаційних роботах» Володимир Олександрович продемонстрував процес перевірки наукових робіт та дав пояснення протоколу перевірки.

Доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, заслужений тренер України, редактор збірника наукових праць «Фізична культура, спорт і здоров'я нації» (категорія «В») Костюкевич Віктор Митрофанович провів науково-практичний семінар «Вимоги до наукових публікацій у виданнях, що входять до фахових видань категорії «А» та «В», у ході якого виклав загальні принципи забезпечення академічної доброчесності та основні її вимоги, розкривши поняття самоплагіату, а також висловив конкретні поради для оприлюднення результатів дослідження.

Практикум «Академічна доброчесність в музичному мистецтві» провела кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри вокально-хорової підготовки, теорії та методики музичної освіти, заступник декана факультету мистецтв і художньо-освітніх технологій з виховної та соціальної роботи Кушнір Катерина Володимирівна, надавши ґрунтовні пояснення особливостей порушень академічної доброчесності у музичному мистецтві, та навівши яскраві приклади привласнення росіянами кращих творів українських композиторів, що є особливо актуальним у період повномасштабного вторгнення РФ.

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами, керівник Центру внутрішньої системи забезпечення якості освіти ВДПУ Губіна Світлана Іванівна, підводячи підсумки Днів академічної доброчесності у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського, наголосила на важливості подібних заходів і навела приклади ефективного їх впливу на наукову діяльність здобувачів вищої освіти, зокрема у підготовці до захисту курсових та дипломних робіт. Дякуючи всім за активну участь у Днях академічної доброчесності, закликала поважати працю інших, адже доброчесна людина ніколи не присвоюватиме собі чужих заслуг. Тому в процесі навчання та дослідницької роботи потрібно керуватися принципами чесної праці та навчання.

По завершенні проведення Днів академічної доброчесності, чат відеоконференції наповнився словами вдячності від багатьох учасників, яких зацікавила така актуальна тема, про що свідчать їхні активність під час обговорень та бажання продовжити навчання з даної теми.

Дякуємо керівництву університету за надану можливість долучитися до Днів академічної доброчесності у ВДПУ.