Вебінар на тему:
«Інформаційні технології в науці та освіті»

29.01.2020 р.

Науковий вебінар у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського 27 січня 2021 р.

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України спільно з Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського та відділом аспірантури і докторантури провели вебінар на тему: «Інформаційні технології в науці та освіті». Захід проведено в рамках підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів університету. Програма вебінару спрямована на підвищення рівня професійної компетентності щодо використання цифрових (інформаційних) технологій в науці й освіті. В основу програми покладено нову парадигму "Відкриті інновації – Відкрита наука – Відкритість до світу" та принципи системності, неперервності, послідовності, зв'язку теорії з практикою, врахування об'єктивних суперечностей і неперервних змін і розвитку.

Модераторами вебінару виступили директор навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації ВДПУ імені Михайла Коцюбинського акад. Гуревич Р.С., заступник директора ІІТЗН з науково-експериментальної роботи с.н.с. Пінчук О.П., завідувач відділу аспірантури і докторантури к.і.н. Поліщук А.С.

Спікерами вебінару були наукові працівники ІІТЗН, кандидати педагогічних наук Мар?єнко М.В., Яцишин А.В., Коваленко В.В., Сухіх А.С. Обговорювалися такі питання: сучасні тренди цифровізації освіти і науки, застосування цифрових систем для проведення науково-дослідної діяльності, хмарно орієнтовані технології підтримки науково-освітньої діяльності, ІКТ- підтримка опрацювання даних наукового дослідження та ін.

Учасники і гості вебінару домовились про продовження таких зустрічей, що дозволяють підвищувати кваліфікацію науковців.