Зустріч членів кафедри зі стейкхолдерами

01.06.2020 р.

Інтеграція в європейський простір вітчизняної вищої освіти та новий Закон «Про вищу освіту» вимагають від науково-педагогічних працівників створення освітніх програм, в основу яких покладено компетентнісний підхід. Наша випускова кафедра спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) вже понад 50 років готує вчителів музичного мистецтва. Водночас, існує потенційна потреба суспільства у спеціалістах, зокрема вчителях мистецтва, режисерах музично-виховних заходів, здатних здійснювати музично-виховну, мистецьку, соціокультурну діяльність в середніх та мистецьких закладах освіти. Тому розробники ОП кафедри запросили групу заінтересованих сторін (стейкхолдерів) для обговорення оновленого навчального плану для 2-го магістерського рівня вищої освіти. 01.06.20р. на дистанційній платформі ZOOM відбулась зустріч робочої групи з: Григораш Т.М. – методистом Вінницького районного методичного центру закладів освіти з навчальних дисциплін художньо-естетичного циклу, Кошарабою О.М. - керівником методичного об'єднання вчителів естетичного циклу Вінницького району, Савченко Т.Т. - вчителем-методистом мистецтва ЗОШ І-ІІІст. с. Некрасово Вінницького району. Інтереси та пропозиції стейкхолдерів були враховані під час обговорення навчального плану й формування цілей та програмних результатів навчання ОП.